Om föreningen

Om föreningen

Föreningen för ekofilosofi bildades 1996 av personer som läst kurser i ekofilosofi vid Karlstads universitet. Syftet var att hålla samtalen och diskussionerna kring de ekofilosofiska frågorna levande även utanför universitetet.

Föreningen är öppen för alla som är intresserade av att engagera sig i frågor som rör jordens framtid och människans värdighet, alla som vill vara med och fördjupa, granska och vidga förståelsen för hur de stora miljö- och framtidsfrågorna ska förstås - och hanteras. 


Föreningen för ekofilosofi är demokratiskt uppbyggd, där varje medlems röst räknas lika mycket. Årsmötet är föreningens högsta beslutade organ, dit är alla välkomna för att säga sin mening om föreningens inriktning och verksamhet. 

På årsmötet väljs även styrelsen, som har till uppdrag att leda och förvalta föreningen administrativt under året. Vid behov hålls även medlemsmöten. 

Styrelsen 2023-24 består av följande personer:

Pontus Örtendahl, ordförande
Anna-Lena Bohlin, sekreterare

Katarina Midskog, ledamot

Helmuth Klingenberg, ledamot

Mikael Jedhamre, ledamot och redaktör för tidskriften


Här kan du läsa föreningens stadgar.Har du idéer om vad du vill ska hända i föreningen? 


Hör av dig om du har egna förslag eller synpunkter på föreningens verksamhet. Verksamheten bygger på att initiativ kommer från medlemmarna. Du måste inte kunna allt, vi hjälps åt! 

Hör av dig till vår e-postlista (info@ekofilosofi.se) om du har en idé.

Du är varmt välkommen att bidra!