Verkstäder‎ > ‎

Sommarakademi 2019

Årets sommarakademin fick tyvärr ställas in. Välkommen till årets sommarakademi!

 Näsåker 18-21 juli
Kunskap i en orolig tid


Vi lever i ovanlig tid. Många upplever en stark oro för de ekologiska och sociala problem som omger oss och påverkar våra liv på olika sätt. Det ställs allt oftare krav på ställningstagande och handling – något måste göras! Förslagen är många, kommer från skilda utgångspunkter och pekar åt olika håll.

Den vetenskapliga kunskapen talar om för oss vad som är fel och kan peka på de generella konsekvenserna av till exempel en fortsatt uppvärmning av jorden och en snabb reducering av biologisk mångfald. Vi tar del av den ena alarmerande rapporten efter den andra, men handlingarna släpar hela tiden efter. Oron inför glappet mellan kunskap och handling ökar. Vi vet så mycket men varför görs det så lite!

I glappet uppstår många frågor runt kunskap: 

Vilken kunskap behöver vi då för att förstå och ta oss an tidens utmaningar? 

Hur påverkar kunskap våra handlingar och relationer till världen – och tvärtom? 

Vilken existentiell betydelse har kunskap? 

Kan kunskap bidra till mening, engagemang och delaktighet? Hur? 

Vilka olika kunskapsformer finns tillgängliga för oss? 

Vilka har vi glömt?  

Finns det sådana vi behöver utveckla?

Vi tycker att dessa frågor är viktiga. Vi måste handla men vi behöver också ta oss tid att fördjupa våra reflektioner. Och det tycker vi görs bäst genom samvaro och samtal.

På årets sommarakademi ger vi oss tid att samtala om och fundera över kunskapens möjligheter – och problem. Föreläsningar, studiebesök och kreativa verkstäder ger oss inspiration och material för det centrala - den gemensamma öppna reflektionen runt kunskap och handling. Du behöver inga förkunskaper, bara lust till samtal och öppen reflektion!

Föreläsare: 

Pontus Örtendahl ekofilosof   - Kunskapssyn – en orsak till dagens problem? 

Pia Skoglund ekofilosof  - Osäkerhet och handlingsgrund. 

Peter Johansson Hällristningsmuseet - Nämforsens hällristningar - vår bild av stenåldern

 Workshopledare:

Nina Nordvall Vahlberg skogssamisk artist och jojkare Musik- en väg till kunskap genom jojk  

Samtalsledare: 

Pia Skoglund, Linda Ellegaard Nordström m flI mån av plats är föreläsningarna öppna för alla!
För program, kostnad och praktisk info:  www.ekofilosofi.se   
Övrig info och anmälan: sommarakademi@ekofilosofi.se

Akademin arrangeras av Föreningen för ekofilosofi i samarbete med NBV
Program Ekofilosofisk sommarakademi 18-21 juli 2019

Med reservation för mindre ändringar!

Torsdag 18 juli

13.30- 14.30   Registrering och inplacering i grupper

15.00   Fika

16.00 - 16.30 Vi hälsar välkommen och ger praktisk information

16.45 - 18.00 Föreläsning med Pontus Örtendahl

19.00 Middag och mingel

 

Fredag 19 juli

9.00 Föreläsning med Pia Skoglund

10.00 Fika

10.30 Föreläsning Peter Johansson på Hällristningsmuséet

11.30 - 13.30 Lunchrast.

13.30 - 15.00 Gruppsamtal           

15.00 - 15.30 Fika                                  

15.30 - 17.00 Gruppsamtal                     

18.00 Korta presentationer/föreläsning

19.00 Middag och mingel

 

Lördag 21 juli

9.00   Workshop med Nina Nordvall Vahlberg

10.00 Fika                                                         

10.30 Workshop med Nina Nordvall Vahlberg

11.30 - 13.30 Lunchrast.

13.30 – 14.45 Gruppsamtal

14.45 - 15.15 Fika

15.15 - 16.30 Gruppsamtal

16.45 -17.45 Panelsamtal. Föreläsare och samtalsledare samtalar om de frågeställningar som visat sig vara centrala under gruppsamtalen .

19.00 Middag och fest på församlingshemmet

 

Söndag 21 juli

10.00 Samling med gemensam sammanfattning och utvärdering av dagarna.

11.30 SLUT

Lokal: Föreläsningar, fika och middagar går av stapeln i församlingshemmet.

Andra lokaler kan komma ifråga för gruppsamtal och workshop
Praktisk information

Plats: Församlingshemmet i Näsåker

Kostnad: minst 900 kr för medlemmar i Föreningen för ekofilosofi. Vi uppmuntrar till solidarisk prissättning, dvs. den som har möjlighet får gärna betala en högre summa/donation (ev. överskott går till fortsatt verksamhet i Föreningen för ekofilosofi). Pris för icke medlemmar i Föreningen för ekofilosofi är minst 1200 kr.

I priset ingår: föreläsningar, seminarier och workshops. För- och eftermiddagsfika, samt middag torsdag, fredag och lördag kväll.

Anmälan: sommarakademi@ekofilosofi.se senast 3 juli. Anmälningsavgift 300 kr skall betalas till Föreningen för ekofilosofi                       pg 6067848-9 när anmälan görs. Resterande del av avgiften betalas senast 3 juli (vilket är minst 600 kr för medlemmar och minst 900 kr för icke medlemmar). Begränsat antal platser, först till kvarn gäller!

Ange i anmälan: namn, telefon, mejladress, postadress, ev. matpreferenser (allergier, vegetarian/vegan etc.)

Kostnader som tillkommer: resa, boende, frukost och lunch. Det finns en mataffär i byn, lunch kan också köpas på Hotell Nämforsen, Ingelas café, Hembygdsgården och pizzeria Flintabaren.

Boende bokas separat. Vi tipsar om stugor och tältplatser på Näsåkers camping, på gångavstånd från lokalen för sommarakademin. http://www.nasakerscamping.se/

Resa: det går att resa både med tåg och buss till Näsåker. Vid behov kan vi hämta med bil på busstationen i Sollefteå, ange då det i anmälan.

·         Sök tågresa på: www.sj.se till Kramfors, därefter buss till Sollefteå, byte till buss mot Näsåker/Junsele (välj resplusbiljett med hela                      bussträckan på samma biljett som tåget).

·         Det finns direktbuss vissa tider från Stockholm till Näsåker: https://lapplandspilen.se/

·         Det går även att resa med Y-buss till Sollefteå: https://www.ybuss.se/

·         Vi kan också hjälpa till med att förmedla deltagarlistor för att underlätta samåkning.

Sommarakademin arrangeras i samarbete med studieförbundet NBV.

 Presentation av medverkande

Pontus Örtendahl

Har länge funderat om vilka samband som kan finnas mellan kunskap och vetenskap å ena sidan och moral och handling å den andra. Var skall vi placera etik och politik? Har innebörden av ”utveckling” fått en kulturslagsida som leder till avveckling? Dessa och många andra frågor hoppas jag få ta upp under akademin.

Jag startade 1977 ekofilosofi (då kallat ekosofi) som universitetsämne i Karlstad och ledde det till 2013. Övrig tid har Eva och jag mest ägnat åt familj och vårt jord/skogsbruk med Jerseykor och Highland Cattle  och en rad naturvårdsprojekt. Vi ingick i en grupp om fem gårdar som började KRAV-produktion av mjölk i Sverige.

På vår gård vid en sjö i Värmland har vi regelbundna besök av varg. I vår sons regi betar Highland Cattle  vidare på gården och på öar i Luröskärgården i Vänern något vi började med för mer än trettio år sedan.

Eva och jag fortsätter traditionen inom ekofilosofin med att ge mötet en viktig i roll i kunskapssökandet nu inom ramen för ”Sofiresor”.

Pia Skoglund

Jag har undervisat och skrivit från ett ekofilosofiskt perspektiv I många år. Framför allt på Karlstads universitet men också i andra sammanhang. Jag märker att mitt fokus ständigt återkommer till människan som mångfaldsvarelse i en mångfaldsvärld och möjligheten till - och också nödvändigheten av – meningsfullt deltagande i världen.                                                                                                                                     I den processen blir det tydligt att många av de filosofiska frågor och föreställningar om oss själva och världen som vi trodde var avgjorda för alltid, måste omprövas- igen.

I de kriser som skakar världen nu finns det inte tid för snabba svar! Jag anser att det är viktigare än nånsin att vi tar oss tid att reflektera över frågor som till exempel kunskap, natur – och människosyn, makt och handlingsgrund.

Vi behöver tala mycket och öppet om dessa frågor. Om möjligt utan att vara fokuserade på säkra svar. Erfarenhet är också en källa till kunskap och information i processen. För mig betyder det skog och fiske, barnbarn och musik, filosofi och dans, kritisk reflektion, undervisning, trädgårdsarbete, att skriva, snickra och laga mat. Som den amerikanska anarkisten Emma Goldman kanske  kunde ha sagt: Om allt det inte är möjligt så är det inte min (r-)evolution!

Nina Nordvall Vahlberg

Jag är en skogssamisk artist och jojkare som härstammar från trakterna kring Jokkmokk. Tidigare verksam i folkmusikgrupperna Qwinnen och GAST, samt i olika föreställningar som musiker och skådespelare på Västerbottensteatern och i Giron sámi theáter. Jag komponerade filmmusiken till dokumentärerna Fru & fru Sarri, Great Grandmothers och den prisbelönta Hjordeliv. Jag är utbildad instrumental- och ensemblelärare, och även studerat arrangering och komposition.

Som pedagog har jag har många års erfarenhet i att undervisa i musik för alla åldrar och leda workshops i bland annat jojk. Att jojka kan vara ett sätt att minnas, berätta och känna en plats, en person eller ett djur. För mig kan jojk också vara ett förhållningssätt till livet. I min workshop på sommarakademin; Musik- en väg till kunskap genom jojk möter du samisk kultur och historia ur jojkens perspektiv. Du får testa några av jojkens grundparametrar och utforska var i kroppen just din röst och jojk-känsla sitter. 

Comments