Verkstäder‎ > ‎

Ekofilosofisk verkstad okt -17

Rapport från ekofilosofisk verkstad 20-22 oktober 2017

På träffen deltog förutom Pia och Viktoria nio personer.

Temat  för höstens verkstad var ”Skuld som grund för miljöhandling”. Som vanligt vidgades och fördjupades temat helgens samtal. Deltagarna presenterade olika frågeställningar med utgångspunkt i temat som sedan diskuterades. Det visade sig att skuldbegreppet i hög grad berör andra begrepp som ansvar, rättigheter och skyldigheter, individualism, oberoende, moral och etik mm.

Vi samtalade om skuldens ursprung i och relation till förståelserummet.  Dvs hur begreppet skuld är kopplat till hur vi förstår världen, kunskapen, makten och vår egen relation till naturen och varandra. Vi diskuterade huruvida skulden är en allmänmänsklig realitet eller en kulturell produkt. Vi kom även in på religiös förståelsen av skulden och nåden.

Vi frågade oss om det finns öppningar till andra möjliga handlingsgrunder. Vilken roll spelar det till exempel om vi uppfattar oss som separerade oberoende och individer eller beroende av och delaktiga i den evolutionära processen? Där kunde vi använda oss av Sigmund Kvalöys begrepp komplexitet /det organiska och komplikation(det mekaniska.

Inspiration fick vi också från Buber, Fromm, kristen och buddhistisk filosofi samt ekofeminism.

Vi tackar alla som var med för inspirerande inlägg och en trevlig helg.

Pia och Viktoria

Comments