Föreningsstruktur och styrelse

Föreningen är demokratiskt uppbyggd, där varje medlems röst räknas lika mycket. Årsmötet är föreningens högsta beslutade organ, dit är alla välkomna för att säga sin mening om föreningens inriktning och verksamhet. 
På årsmötet väljs även styrelsen, som har till uppdrag att leda och förvalta föreningen administrativt under året. Vid behov hålls även medlemsmöten. 

Styrelsen 2021-22 består av följande personer:

Pontus Örtendahl, ordförande
Anna-Lena Bohlin, sekreterare
Katarina Midskog, ledamot
Helmuth Klingenberg, ledamot
Mikael Jedhamre, ledamot och ansvarig för tidskriften

Foto: Tiberiu Patrascu
Comments