Föreningsstruktur och styrelse

Föreningen är demokratiskt uppbyggd, där varje medlems röst räknas lika mycket. Årsmötet är föreningens högsta beslutade organ, dit är alla välkomna för att säga sin mening om föreningens inriktning och verksamhet. På årsmötet väljs även styrelsen, som har till uppdrag att leda och förvalta föreningen administrativt under året. Vid behov hålls även medlemsmöten. 

Styrelsen 2015-2016 består av följande personer:

Pontus Örtendahl, ordförande
Anna-Lena Bohlin, sekreterare
Heléne Wiberg, ledamot
Maude Andersson, suppleant

Eva Örtendahl är kassör utanför styrelsen
Foto: Tiberiu Patrascu
Comments