Studiecirklar

Bokcirkel, hösten 2017

”SAPIENS” av Yuval Noah Harrai.

Människan har fått epitet ”Sapiens” i utvecklingshistorien. Men vad innebär det att hon är en tänkande varelse, hur uttrycks det och vad använder hon tänkandet till? Och vilka konsekvenser har detta tänkande haft och vilka kan det komma att få.

Dessa och en rad därtill kopplade ekofilosofiskt relevanta frågor kommer att bli föremål för diskussion i en bokcirkel som vi startar i september. Cirkeln kommer att genomföras som diskussioner och kommentarer på nätet. För att alla skall kunna vara aktiva maximerar vi deltagarantalet till åtta. Om intresset blir stort kan vi eventuellt ordna flera cirklar.

Cirkelledare Pontus Örtendahl

Ingen avgift för medlemmar i föreningen. Övriga betalar 300 kr inkl medlemskap.Deltagare antas i den ordning anmälan (ev avgiftsbetalning) görs.Anmäl till  info@ekofilosofi.se   (avgift till plusgiro 606 78 48 -9). Frågor kan ställas till Pontus, pontus.ortendahl@mail.com, 072 50 11 900


Ekofilosofisk bokcirkel på Gotland


Bokcirkeln träffas en till två gånger i månaden på konditori Norrgatt, för att samtala om cirkellitteraturen och de tankar den väckt. För närvarande läser vi David Abrams "The Spell…" (eller "Sinnenas ekologi" som den heter på svenska) och kommer därefter att ge oss i kast med Nina Björks "Lyckliga i alla sina dagar". Tidigare har vi även hunnit läsa Elin Wägners "Väckarklocka" som förstabok i cirkeln.


Bokcirkeln är en mycket fin möjlighet att få mötas kring och lyfta synpunkter och funderingar, att diskutera viktiga frågor och att få inspiration att tänka vidare och nytt. För närvarande är vi fem deltagare, så utrymme finns för ytterligare någon eller några att haka på. Dock är det förstås viktigt att gruppen inte blir större än att alla kan komma till tals. Veckodag för träffarna har varierat och kommer troligen att fortsätta göra det, då vi är angelägna om att hitta tider som, så långt det är möjligt, passar alla.


Foto:
Tiberiu Patrascu
Comments