Publicerat

Fristående krönikor 

Filosofisk Tidskrift 

Inte bara en nordisk ekofilosofi - Pia SkoglundSånger från Jorden

Att ta ansvar eller att svara an - Viktoria Klint och Pia SkoglundKrönikor i Landets fria tidning

Vi är resten av Sverige av Pia Skoglund 
Att ta vara på magin av Viktoria Klint
Vad kan jag veta
av Heléne Wiberg

Att skapa en omsorgens politik av Viktoria Klint
Att "göra rätt för sig" av Viktoria Klint


Ekofilosofin; i både tidningar och böcker 

Under året har flera ekofilosofiska texter blivit publicerade. Många av dem med fokus på det som verkar vara årets tema: Sigmund Kvalöy Setrengs ekofilosofi.

I boken Sånger från Jorden har Viktoria Klint och Pia Skoglund deltagit med en text där ansvarsbegreppet ifrågasätts utifrån ett radikalt komplexitetsperspektiv. I den här intervjun med SR Gotland berättar Viktoria mer om boken. 

Klimatmagasinet Effekt hade i temanumret Affekt en artikel av Pia S där Kvalöy Setrengs ekofilosofi presenterades. Den har väckt ett stort gensvar och lades ut på nätet på begäran av flera läsare. Du hittar den här: http://effektmagasin.se/manniskan-mot-naturen-eller/

Pia S har också publicerat en artikel i Filosofisk Tidskrift som ges ut av Thales förlag. Filosofisk Tidskrift är en av de få svenska papperstidskrifterna som publicerar akademiskt filosofiskt material. Artikeln är publicerad i nr 4 2015. Den heter ”Inte bara en nordisk ekofilosofi” och analyserar skillnader och överlappningar mellan Arne Naess Ekosofi T och Sigmund Kvalöy Setrengs Ekofilosofi S. Allt i syfte att skapa en grund för nya utvecklingsmöjligheter för den nordiska ekofilosofin. Eftersom numret kom ganska så nyligen så väntar vi med att lägga ut artikeln. Men den kommer på hemsidan så småningom.

Inför Åre sustainability summit blir Pia Skoglund intervjuad i Fria Tidningen och tar bland annat upp från om miljörörelsen måste ta ansvar?

Och så har vi ju Heléne Wiberg – och också numera Viktoria Klint – som återkommande skriver tänkvärda ekofilosofiskt inspirerade krönikor i Fria Tidningen.Du kan också se föreläsningar om ekofilosofi på Youtube:


Ekofilosofi ger nya svar
Landets Fria Tidning har publicerat en ny krönika av Heléne Wiberg som handlar om Sigmund Kvalöy Setrengs filosofi inför sommarakademi 2015. Se  http://www.landetsfria.se/artikel/117917 (juni 2015)


Comments