Program 2019


På grund av krav från Kammarkollegiet på resegaranti arrangerar föreningen inte längre några resor.
För dig som fortsatt vill resa med ett ekofilosofiskt perspektiv så arrangeras resor i föreningens anda fortsättningsvis av Sofiresor.
Reseledare där är välkända ekofilosofer som Pontus Örtendahl, Mikael Jedhamre och Anna-Lena Bohlin.
Se hela reseprogrammet och uppdaterad information på www.sofiresor.se


Årsmöte
hålls lördag 23 mars i Karlstad. Uppgift om tid och plats kommer senare.


Ekofilosofisk verkstad med tema Aktivism
äger rum 26-28 april i Älvsjöhyttan

Vår verkstad hanterar denna gång frågan om aktivism som gestaltning av konflikt, motstånd och frigörelse.

Aktivism har spelat en stor roll för samhällsförändringar på olika sätt under historien. Vrede, kärlek, längtan, behov, sanning, lögn har på olika sätt gestaltats både våldsamt och genom icke-våld i kollektiva handlingar för förändring. Även ekofilosofin har sina rötter i 60-talets aktivism.

Området visar sig vid närmare påseende innehålla  många viktiga filosofiska och existentiella frågor.  Det handlar om t. ex. människa, kunskap, moral/etik.

Vi ser fram emot att göra en djupdykning i aktivismens olika tankevärldar och handlingsmöjligheter och också dess utmaningar i vår egen tid.

Som vanligt utgår våra samtal från deltagarnas frågeställningar. Vart samtalen tar vägen vet vi inte men att vi kommer att fördjupa våra tankar runt ekofilosofi och aktivismen. Ekofilosofin uppstod en gång ur aktivism. Hur tänker vi i dag?

Vill du vara med på verkstaden så skall du anmäla dig till info@ekofilosofi.se senast 18 april. Avgiften är 750 för medlemmar och 850 för icke- medlemmar.

Kontakta Pia 0768 173705 om du har frågor.


Seminarium med Bernard Durel 
kommer att genomföras i Karlstad 14-15 juni. 
Mer information kommer senare


Ekofilosofisk sommarakademi
Planering pågår för en sommarakademi 18-21 juli 2019 i Näsåker.


Ekofilosofisk verkstad
Planeras som vanligt genomföras i Älvsjöhyttan i oktober.
Datum och tema ännu inte fastställt

Comments