Program 2018


På grund av krav från Kammarkollegiet på resegaranti arrangerar föreningen inte längre några resor.
För dig som fortsatt vill resa med ett ekofilosofiskt perspektiv så arrangeras resor i föreningens anda fortsättningsvis av Sofiresor.
Reseledare där är välkända ekofilosofer som Pontus Örtendahl, Mikael Jedhamre och Anna-Lena Bohlin.
Se hela reseprogrammet och uppdaterad information på www.sofiresor.se
Ortodox kultur i St Petersburg och Vaalam

5 - 12 maj

Pris 8 500 kr, inkl. resor, logi, frukost, inträden och undervisning

PLATSBOKNING I TURORDNING 1 000 KR

Anmavg 2 500 kr, senast 25 mars

Max deltagare 10, minimum 6

Ledare Mikael Jedhamre

Ortodox kristendom har haft en stor inverkan på vår kultur och vårt sätt att se på världen, och är en av världens största, levande religioner. Vi reser till St. Petersburg, på dagsturer från staden och Valamoklostret i Ladogasjön för att lära oss mer om den ortodoxa traditionen och vad den har för betydelse för Ryssland och världen idag.

 

Yttre Hebriderna, natur och kultur - fullbokad, meddela om du vill stå som reserv

7 - 17 juni

pris 9 900 inkl resor, logi i dubbelrum och inträden exkl kost. Tillägg för dagresa till St Kilda ca 2 000 kr

Anmavg 3 000 senast 10 april

Max deltagare 10

Ledare Eva och Pontus Örtendahl

På Yttre Hebriderna möter vi ett landskap där elementen möts, där Highland Cattle njutningsfullt söker sin föda i grönskamde skrevor mellan askgrått och skummande blått. där det keltiska språket ännu hörs och där iriskinspirerade katoliker på de södra öarna avlöses av protestanter på de norra. Golden eagles svävar över standing stones, Blackhouses och Harris fårhjordar.

Tillsammans med Eva och Anita skall vi försöka hitta några smultronställen i öarnas landskap och kultur och bli inspirerade till samtal om jordens framtid och människans värdighet

 

Wittgenstein på Vestlandet - NYINSATT

8 - 18 juli

Pris 7 500 inkl resor, logi, kost och inträden. Resa t/r Bergen tillkommer.

Anm. avg. 3 000 kr senast 10 maj

Max deltagare 10

Ledare Mikael Jedhamre

Wittgenstein är en av filosofins giganter, och en av dess mest underliga figurer. Somliga älskar honom, andra avskyr honom - men, på ett eller annat sätt, måste alla förhålla sig till honom. Så viktig har han varit som inspirationskälla för hela 1900-talets filosofi.

Wittgenstein hade ett väldigt nära förhållande till vackra Vestlandet i Norge, och lät bygga en stuga i Skjolden (på Luster i Sogn og Fjordane), där han skrev delar av sina senare verk.

Vi samlas i Bergen og ger oss ut på en resa - mellan fjord och fjäll - till Skjolden, och upplever landskapet som inspirerade Wittgenstein, samtidigt som vi läser och diskuterar hans (och andras) filosofi, vad vi kan lära (eller avlära) av den och hur den har påverkat oss och ekofilosofin.

Vi bor enkelt och lagar mat tillsammans.

 

Georgien FLYTTAD TILL AUGUSTI 2019

Pris ca 10 000 kr, inkl. resor, logi, frukost, inträden och undervisning

Ledare Mikael Jedhamre

Georgien är ett av världens vackraste länder, med en av världens äldsta kulturer och språk. Vi reser runt i städer och byar, möter kulturer, natur och människor. Följ med på en färgstark och smakrik sommarresa!

 

Kulturmöten och kunskap i Sápmi

10 - 18 augusti

Pris 7 250 inkl resor, logi, inträden och de flesta måltider (exkl några luncher). Resan startar i Luleå.

PLATSBOKNING I TURORDNING 1 000 KR

Anmavg 1 000 kronor senast 10 maj

Max deltagare 10 minimum 6

Ledare Pia Skoglund och Viktoria Klint

Det finns många olika sätt att tolka, utforska och förklara världen. I globaliseringens kölvatten avfärdas eller exotifieras ofta minoriteters eller andra gruppers kunskaper. I mötet med natur och människor ställer vi oss frågor som: Vilka alternativa kunskapsmöjligheter finns i vårt närområde som osynliggjorts under lång tid? Vad betyder det för de kulturer/grupper som drabbas om en enda dominerande kunskapsform breder ut sig? Har det konsekvenser för oss alla? För jordens framtid och människans värdighet?

För att inspirera till samtal om detta reser vi till Sápmi för att möta landskap och människor som kan hjälpa oss att fördjupa vår förståelse av begreppet kunskap.

Vi reser i minibuss från Luleå och återkommer dit efter en rundresa i svenska, norska och finska Sápmi. Vi besöker platser som är centrala i den samiska kulturen och platser där majoritetes- och minoritetskulturer möts. Vi kommer att ha tid för samtal om det vi möter.

Vi bor på vandrarhem och lagar mat tillsammans.

Vézèredalen och möte med vår europeiska förhistoria - Fullbokad, meddela om du vill stå som reserv

8 - 17 September

pris 10 800 inkl resor, logi i dubbelrum och inträden exkl kost

Platsbokningsavgift 1 000 kr, anmavgift betalas 10 juli 3 000

Max deltagare 12

Ledare Eva och Pontus Örtendahl

I trakterna kring Vezeredalen finns mängder av lämningar från de första människor som bott i Europa. Cro Magnon- människan har fått sitt namn av en by här och i Lascauxgrottan finns fantastiska förhistoriska målningar. Över 100 skyddade platser med förhistorisk koppling finns i området. Huvudsyftet med resan är att besöka och begrunda några av dessa men samtidigt kan vi också njuta av naturen, de medeltida städerna och av Dordognes mat- och vintraditioner och göra ett besök i Bordeaux.

Överraskningsresa

Oktober, ca 10 dagar

Pris 9 000 kr

PLATSBOKNING I TURORDNING 1000 KR

Anmavg 3 000 kr, senast 20 augusti

Max deltagare 8, minimum 6

Ledare Mikael Jedhamre

Den andra i vår serie av «överraskningsresor». Vi reser till en (lite ovanlig) plats i Europa (utan att veta vart innan vi är på väg) och lär oss om dess historia, språk, kultur & natur samtidigt som vi tar oss tid att diskutera ett par av ekofilosofins grundfrågor.

En utmärkt anledning att öva sig på att möta en plats (på ett nytt sätt), att låta sig mötas och bli överraskad - av platsen själv och de som lever där.


Ekofilosofisk bokcirkel

Start september 2017. 

”SAPIENS” av Yuval Noah Harrai.

Människan har fått epitet ”Sapiens” i utvecklingshistorien. Men vad innebär det att hon är en tänkande varelse, hur uttrycks det och vad använder hon tänkandet till? Och vilka konsekvenser har detta tänkande haft och vilka kan det komma att få.

Dessa och en rad därtill kopplade ekofilosofiskt relevanta frågor kommer att bli föremål för diskussion i en bokcirkel som vi startar i september. Cirkeln kommer att genomföras som diskussioner och kommentarer på nätet. För att alla skall kunna vara aktiva maximerar vi deltagarantalet till åtta. Om intresset blir stort kan vi eventuellt ordna flera cirklar.

Cirkelledare Pontus Örtendahl

Ingen avgift för medlemmar i föreningen. Övriga betalar 300 kr inkl medlemskap.Deltagare antas i den ordning anmälan (ev avgiftsbetalning) görs.Anmäl till  info@ekofilosofi.se   (avgift till plusgiro 606 78 48 -9). Frågor kan ställas till Pontus, pontus.ortendahl@mail.com, 072 50 11 900

 Bokcirkeln kan också vara en lämplig första kontakt med ekofilosof

Comments