Program 2019


På grund av krav från Kammarkollegiet på resegaranti arrangerar föreningen inte längre några resor.
För dig som fortsatt vill resa med ett ekofilosofiskt perspektiv så arrangeras resor i föreningens anda fortsättningsvis av Sofiresor.
Reseledare där är välkända ekofilosofer som Pontus Örtendahl, Mikael Jedhamre och Anna-Lena Bohlin.
Se hela reseprogrammet och uppdaterad information på www.sofiresor.se


Seminarium med Bernard Durel 13-15 juni

Lokal: Pihlgrensgatan 2, Karlstad
Torsdag kl. 9.30 – 16, Fredag i kl 9 – 18, lördag kl. 9 – 12.30 

Fika fm/em och lunch torsdag och fredag ingår i avgiften. 
Lunch på lördag kan fås mot tillägg 60 kr.

Avgift: medlem 800 , icke medlem 1 000 kr. 
Anmälningsavgift (återbetalas ej vid återbud) 200 kr betalas senast den 10 maj. Max 20 deltagare. 
Slutbetalning senast 10 juni. 

Betala till plusgiro 606 78 48 – 9.

Se även inbjudan här.

För mer info kontakta Pontus Örtendahl på 072-50 11 900


Ekofilosofisk sommarakademi
Planering pågår för en sommarakademi 18-21 juli 2019 i Näsåker.
Läs mer på fliken "Sommarakademi 2019"


Ekofilosofisk verkstad
Planeras som vanligt genomföras i Älvsjöhyttan i oktober.
Datum och tema ännu inte fastställt

Comments