Mål och verksamhet

Föreningens syfte är att vara en mötesplats för personer som är intresserade av ekofilosofiska frågeställningar, sprida information om ämnet ekofilosofi och för att bidra till att lyfta ekofilosofiska perspektiv i samhällsdebatten. Verksamheten innefattar kurser, studieresor och träffar. Alla medlemmar är välkomna att bidra till föreningens verksamhet som vänder sig till intresserade från hela landet. Läs mer om själva ämnet och föreningen på flikarna ovan.  Vill du vara med i vår styrelse eller känner någon intresserad. Hör gärna av dig till Anna-Lena eller Pontus.

En målsättning är att involvera fler i att få saker att hända inom föreningen. Det är en viktig del för är att bryta trenden/idén om att allt som händer i föreningen måste ske genom styrelsen. 

 


Foto: Linda Ellegaard Nordström
Comments