Mål och verksamhet

Föreningens syfte är att vara en mötesplats för personer som är intresserade av ekofilosofiska frågeställningar, sprida information om ämnet ekofilosofi och för att bidra till att lyfta ekofilosofiska perspektiv i samhällsdebatten. 
Verksamheten innefattar kurser, studieresor och träffar. Alla medlemmar är välkomna att bidra till föreningens verksamhet, som vänder sig till intresserade från hela landet.

En målsättning är att involvera fler i att få saker att hända inom föreningen. Så kom gärna med förslag, tips och idéer på verksamhet du skulle vilja se!Foto: Linda Ellegaard Nordström
Comments