Litteraturtips

De böcker som är utmärkta med  !  passar som bokcirkelbok för den nyfikne. !! kanske är lite mer avancerat. Men det beror ju på förkunskaper, intressen och vad man har lust med. 


Abram, David. - Becoming Animal Pantheon Books (2010) !!

    The spell of the Sensious Vintage Books 1997 (finns nu på svenska med titeln Sinnenas ekologi) !!


Andersson, Roy - Lyckad nedfrysning av herr Moro


Bateson, Gregory - Ande och natur


Berg, Lasse - Gryning över Kalahari och

          Skymningssång i Kalahari  ! 

                      Ut ur Kalahari


Bergson, Henri - Introduktion till metafysiken


Bergström, Gunilla - ”Hur långt når Alfons?”


Björk, Nina - Lyckliga i alla sina dagar; om pengars och människors värde, Wahlström & Widstrand (2012). Spec första delen av kapitel 2 (vad är en vara?)  ! 


Bookchin, Murray - Which Way for the Ecology Movement AK Press 1994  ! 


Buber, Martin - Jag och Du (1923) sidor 176  ! 


Browning, Christopher R. ”Helt vanliga män: Reservbataljon 101 och den slutliga lösningen

för Polen” (denna bok nyutgavs 2006 men är slut på förlaget nu, kan dock hittas på gotländska – och säkert andra – bibliotek, hälsar Viktoria)


Bäckstrand, Göran, Olsson. Kåre, Tengström, Emin - Behovet av en ny förståelse : ansvaret för

miljön, klimatet och det globala utrymmet (2010)


Cajete Gregory - Native Science


Callenbach, Ernest - Ecotopia (1975)


Camus, Albert - Främlingen (ger en bild av den moderna människans situation, hälsar Pontus)


Carroll, Lewis - Alice i Underlandet !!;-)


Dostojevskij, Fjodor - Bröderna Karamazov (ger en introduktion till de stora ekofilosofiska

frågorna, hälsar Pontus)


Durel, Bernard - Dagar i Calcutta (stencil som kan tillhandahållas genom Pontus)


Edberg, Rolf flera böcker, t ex ”Samtal med Columbus”


Ekman, Kerstin - ”Herrarna i skogen”


Fromm, Erich - Att ha eller att vara (1978) Natur och kultur Antal sidor 247  !  Eng To have

or to be (many prints)


Gansmo Jakobsen, Trond - Ökofilosofi –ökologi, evolutionsteori og tranformativ laering, Tapir

akademisk Forlag, Trondheim (2005)


Granström, Helena - Det som en gång var

Greider, Göran - Den solidariska genen


Griffiths, Bede - The marriage of East and West


Hallgen, Henrik - Det gröna skiftet


Hermodsson, Elisabeth - Där världen blir till, 2000  !  alt Synvända idag


Huxley, Aldous - Du sköna nya värld” och ”Island”


Kafka, Franz - ”Processen” (ger en bild av det moderna samhället, hälsar P)


Keller David R - Environmental Ethics - The Big Questions (2010) !!


Kielos; Katrine - Det enda könet


Kropotkin, Pjotr - En anarkists minnen och

       Inbördes hjälp! (den senare kan läsas här, http://www.marxists.org/svenska/kropotkin/1902/inbordes/index.htm)


Kvalöy Setreng, Sigmund - Mangfold og tid- Pyramide-mennisket ved skillevegen: System, frihet eller kaos? Trondheim 2001 (Tapir forlag NTNU) ca 100 sid.!! Prova att kontakta förlaget direkt.


Lovelock, James - Gaia


Mathews, Freya - For Love of Matter, State Unviversity of New York !!


Merchant, Carlolyn - Naturens död!! (Merchant, Carolyn, The Death of Nature, Women, Ecology and the Scientific Revolution)


Mishra, Pankaj - Buddha i världen (2007) !!


Naess, Arne - Ekologi, samhälle och livsstil (1981) LT:s förlag, Stockholm !! alt Livsfilosofi! (2000) alt no Ekologi, samfunn, livsstil


Ong, Walter - Muntlig och skriftlig kultur - teknologiseringen av ordet (1991)


Paulsen, Roland - Arbetssamhället, hur arbetet överlevde teknologin

Plumwood, Val - Feminism and the Mastery of Nature


Richard Matz - ”Sams med jorden” &

  ”Skott och revor” (svåra att få tag i men verkar kunna fjärrlånas, hälsar Viktoria)


Roszak, Theodore - The Voicce of the Earth


Ryd, Lilian - ”Vi åt aldrig frukost” eller/och

       ”Kvinnor i väglöst land”

Sandell, Klas (ed.) 1987. Buddhist Perspectives on the Ecocrisis. Buddhist Publication Society, Wheel serie, No. 346/348, Kandy, Sri Lanka.

Schumacher, E.F - Vägledning för vilseförda, 2003  ! eller

       Litet är vackert (Small is beautiful)   ! 


Sessions, 
George - Deep Ecology for the Twenty-first Century (1995)

Solnit, Rebecca - Gå vilse: en fälthandbok m fl böcker


Starhawk - Dreaming the Dark. Beacon Press (1997) !!

     Truth or Dare Harper SanFransisco (1989) !!


Tidholm, Po - Norrland


Thoreau, Henry David - Skogsliv vid Walden


Tournier, Michael - Fredag och den andra ön


Tuiavii - Papalago


Watts, Alan W - Nature, Man and Woman, (1991) Sv Ett med naturen??


Weston, Anthony ed - An Invitation to Environmental Philosophy, Oxford University Press, New York 1999  !  eller

                        The Incompleat Eco-philosopher; Essays from the Edges of Environmental Ethics” !!


Wiberg, Heléne - Mångfald eller enfald!


Witoszek, Nina,  Andrew Brennan, Peder Anker - Philosophical Dialogues (1999)

Von Wright, Georg Henrik - ”Vetenskapen och förnuftet” (1986) Finns i

många utgåvor från 86 tex månpocket 1988, 176 sid alt Myten om framsteget - tankar 1987-1992; 1994!


Wägner, Elin - Väckarklocka!


Zerzan, John - Maskinernas Skymning Anarchos (2009) 


Running on Emptiness Feral Hous, US (2002) Övrigt

Om du vill fördjupa dig i komplexitetsfilosofi (ngt annorlunda hållning än Kvalöy), posthumanism o nymaterialism rekommenderas:


Braidotti, Rose Metamorphoses: Towards a Materialist Theory of becoming, Cambridge Polity Press 1996 (1991)


Barad, Karen tex Meeting the Universe Halfway; Quantum Physics and the Entanglement of Matter and Meaning Duke university Press 2005.


Kate Soper är också intressant.


För en samhällsvetenskaplig användning av komplexitetsbegreppet (en icke-Kvalöysk hållning, intressant att jämföra med....) se


Tainter, Joseph A The Collapse of Complex Societies Cambridge University Press 1988


Om du efter att ha last Nina björk är intresserad av “varufieringsprocessen rekommenderas


Zygmund Baumann och Slavoj Zizek. Sök på You Tube efter Slavoj Zizek “First as tragedy then as farse “. “Mer av samma”- dilemmat gestaltat i turbofart o tecknat. Boken med samma namn är också läsvärd.... Av Baumann finns jättemycket bra. Prova att få tag på Vi vantrivs i det postmoderna


Comments