Litteraturtips

De böcker som är utmärkta med  !  passar som bokcirkelbok för den nyfikne. !! kanske är lite mer avancerat. Men det beror ju på förkunskaper, intressen och vad man har lust med. 


Abram, David. - Becoming Animal Pantheon Books (2010) !!

    The spell of the Sensous Vintage Books 1997 (finns nu på svenska med titeln Sinnenas ekologi) !!


Andersson, Roy - Lyckad nedfrysning av herr Moro


Bateson, Gregory - Ande och natur


Berg, Lasse - Gryning över Kalahari och

          Skymningssång i Kalahari  ! 

                      Ut ur Kalahari


Bergson, Henri - Introduktion till metafysiken


Bergström, Gunilla - ”Hur långt når Alfons?”


Björk, Nina - Lyckliga i alla sina dagar; om pengars och människors värde, Wahlström & Widstrand (2012). Spec första delen av kapitel 2 (vad är en vara?)  ! 


Bookchin, Murray - Which Way for the Ecology Movement AK Press 1994  ! 


Buber, Martin - Jag och Du (1923) sidor 176  ! 


Browning, Christopher R. ”Helt vanliga män: Reservbataljon 101 och den slutliga lösningen

för Polen” (denna bok nyutgavs 2006 men är slut på förlaget nu, kan dock hittas på gotländska – och säkert andra – bibliotek, hälsar Viktoria)


Bäckstrand, Göran, Olsson. Kåre, Tengström, Emin - Behovet av en ny förståelse : ansvaret för

miljön, klimatet och det globala utrymmet (2010)


Cajete Gregory - Native Science


Callenbach, Ernest - Ecotopia (1975)


Camus, Albert - Främlingen (ger en bild av den moderna människans situation, hälsar Pontus)


Carroll, Lewis - Alice i Underlandet !!;-)


Dostojevskij, Fjodor - Bröderna Karamazov (ger en introduktion till de stora ekofilosofiska

frågorna, hälsar Pontus)


Durel, Bernard - Dagar i Calcutta (stencil som kan tillhandahållas genom Pontus)


Edberg, Rolf flera böcker, t ex ”Samtal med Columbus”


Ekman, Kerstin - ”Herrarna i skogen”


Fromm, Erich - Att ha eller att vara (1978) Natur och kultur Antal sidor 247  !  Eng To have

or to be (many prints)


Gansmo Jakobsen, Trond - Ökofilosofi –ökologi, evolutionsteori og tranformativ laering, Tapir

akademisk Forlag, Trondheim (2005)


Granström, Helena - Det som en gång var

Greider, Göran - Den solidariska genen


Griffiths, Bede - The marriage of East and West


Hallgen, Henrik - Det gröna skiftet


Hermodsson, Elisabeth - Där världen blir till, 2000  !  alt Synvända idag


Huxley, Aldous - Du sköna nya värld” och ”Island”


Kafka, Franz - ”Processen” (ger en bild av det moderna samhället, hälsar P)


Keller David R - Environmental Ethics - The Big Questions (2010) !!


Kielos; Katrine - Det enda könet


Kropotkin, Pjotr - En anarkists minnen och

       Inbördes hjälp! (den senare kan läsas här, http://www.marxists.org/svenska/kropotkin/1902/inbordes/index.htm)


Kvalöy Setreng, Sigmund - Mangfold og tid- Pyramide-mennisket ved skillevegen: System, frihet eller kaos? Trondheim 2001 (Tapir forlag NTNU) ca 100 sid.!! Prova att kontakta förlaget direkt.


Lovelock, James - Gaia


Mathews, Freya - For Love of Matter, State Unviversity of New York !!


Merchant, Carlolyn - Naturens död!! (Merchant, Carolyn, The Death of Nature, Women, Ecology and the Scientific Revolution)


Mishra, Pankaj - Buddha i världen (2007) !!


Naess, Arne - Ekologi, samhälle och livsstil (1981) LT:s förlag, Stockholm !! alt Livsfilosofi! (2000) alt no Ekologi, samfunn, livsstil


Ong, Walter - Muntlig och skriftlig kultur - teknologiseringen av ordet (1991)


Paulsen, Roland - Arbetssamhället, hur arbetet överlevde teknologin

Plumwood, Val - Feminism and the Mastery of Nature


Richard Matz - ”Sams med jorden” &

  ”Skott och revor” (svåra att få tag i men verkar kunna fjärrlånas, hälsar Viktoria)


Roszak, Theodore - The Voice of the Earth


Ryd, Lilian - ”Vi åt aldrig frukost” eller/och

       ”Kvinnor i väglöst land”

Sandell, Klas (ed.) 1987. Buddhist Perspectives on the Ecocrisis. Buddhist Publication Society, Wheel serie, No. 346/348, Kandy, Sri Lanka.

Schumacher, E.F - Vägledning för vilseförda, 2003  ! eller

       Litet är vackert (Small is beautiful)   ! 


Sessions, 
George - Deep Ecology for the Twenty-first Century (1995)

Solnit, Rebecca - Gå vilse: en fälthandbok m fl böcker


Starhawk - Dreaming the Dark. Beacon Press (1997) !!

     Truth or Dare Harper SanFransisco (1989) !!


Tidholm, Po - Norrland


Thoreau, Henry David - Skogsliv vid Walden


Tournier, Michael - Fredag och den andra ön


Tuiavii - Papalago


Watts, Alan W - Nature, Man and Woman, (1991) Sv Ett med naturen??


Weston, Anthony ed - An Invitation to Environmental Philosophy, Oxford University Press, New York 1999  !  eller

                        The Incomplete Eco-philosopher; Essays from the Edges of Environmental Ethics” !!


Wiberg, Heléne - Mångfald eller enfald?


Witoszek, Nina,  Andrew Brennan, Peder Anker - Philosophical Dialogues (1999)

Von Wright, Georg Henrik - ”Vetenskapen och förnuftet” (1986) Finns i

många utgåvor från 86 tex månpocket 1988, 176 sid alt Myten om framsteget - tankar 1987-1992; 1994!


Wägner, Elin - Väckarklocka!


Zerzan, John - Maskinernas Skymning Anarchos (2009) 


Running on Emptiness Feral Hous, US (2002) Övrigt

Om du vill fördjupa dig i komplexitetsfilosofi (ngt annorlunda hållning än Kvalöy), posthumanism o nymaterialism rekommenderas:


Braidotti, Rose Metamorphoses: Towards a Materialist Theory of becoming, Cambridge Polity Press 1996 (1991)


Barad, Karen tex Meeting the Universe Halfway; Quantum Physics and the Entanglement of Matter and Meaning Duke university Press 2005.


Kate Soper är också intressant.


För en samhällsvetenskaplig användning av komplexitetsbegreppet (en icke-Kvalöysk hållning, intressant att jämföra med....) se


Tainter, Joseph A The Collapse of Complex Societies Cambridge University Press 1988Comments