Startsida

Välkommen till föreningen för ekofilosofi!

Ek
ofilosofi handlar om jordens framtid och människans värdighetMed en bred filosofisk ansats undersöks miljöfrågornas kulturella rötter. Föreningens syfte är att vara en mötesplats för personer som är intresserade av ekofilosofiska frågeställningar, sprida information om ämnet ekofilosofi och för att bidra till att lyfta ekofilosofiska perspektiv i samhällsdebatten. Verksamheten innefattar kurser, studieresor och träffar. 
Alla medlemmar är välkomna att bidra till föreningens verksamhet som vänder sig till intresserade från hela landet. Läs mer om själva det ekofilosofiska och föreningen på flikarna ovan.


Sommarsamtal 30/7 - 1/8 2021 i Svågadalen, Hälsingland

KLIMATKRIS – KULTURKRIS

Kan vi, som uppfattas som en högtstående kultur, hota jordens framtid? Är all kunskap god kunskap? Är det skillnad på etik och moral? Är natur och kultur förenliga?

Hela världen talar i dag om klimatkris. Men skulle vi kanske hellre kalla det en kulturkris?

Ekofilosofin försöker hitta de kulturella rötterna till vår tids stora sociala och ekologiska utmaningar. Vi försöker hitta nya sätt att ställa frågor om världen (och kulturen) vi lever i. Vad är det som gör att vi lever, handlar och ser på världen som vi gör?

Om vi ser på klimatkrisen som en kulturkris uppstår många nya frågeställningar – om människan, natur och kultur, kunskap, frihet, andlighet, ekologi, teknologi, etik och moral, aktivism och sätt att leva. Här vill vi börja leta efter fördjupad förståelse för innebörden av framtidens frågor.

I sommar inbjuder Föreningen för ekofilosofi till samtal för att diskutera dessa, och många andra, infallsvinklar på dagens situation, under temat ”Jordens framtid och människans värdighet”, i ett försök att tillsammans hitta de kulturella rötterna till dagens problem.

Deltagaravgift 450 kr (gratis för medlemmar i Föreningen för ekofilosofi). Anmälan till styrelsen@ekofilosofi.se. Ange namn och adress. Avgift sätts in på bankgiro 5438-6925 eller via Swish 1230890764.


Läs mer under fliken Sommarsamtal (under Program 2021).


Bokcirkel i sommar

I sommar ska vi ha en ekofilosofisk bokcirkel på Zoom, där vi läser noveller (och kanske en bok eller två) av Flannery O´Connor. Poängen är att diskutera hur hennes litteratur och sätt att se på världen kan hjälpa oss att fördjupa de ekofilosofiska frågorna om Jordens framtid och människans värdighet.

Vi träffas på Zoom tisdagar och läser en eller två noveller varje vecka. Första samling är 22 juni och det är fritt att delta i så många samlingar du har lust och möjlighet till.
Vi börjar med hennes novellsamlingar "En bra karl är svårt att hitta" och "Allt som stiger måste stråla samman".

Vi hoppas så många som möjligt vill vara med! Hör av dig till styrelsen@ekofilosofi.se så skriver vi upp dig på listan.


Medlemsavgift 2021

Glöm inte att betala in medlemsavgiften för 2021 och ta del av vår verksamhet gratis, samt få tidskriften (4 ggr/år) gratis. 

Sätt in 250 kr på föreningens bankgiro 5438-6925 och skriv "Medlemsavgift + vilket år det gäller, ditt namn, postadress, mejladress och telefon". Om du är ny medlem, skicka samtidigt ett mejl till info@ekofilosofi.se och skriv att du är ny medlem och vill bli tillagd på vår e-postlista.


Har du idéer om vad du vill ska hända i föreningen? 

Hör av dig om du har egna förslag eller synpunkter på föreningens verksamhet. Verksamheten bygger på att initiativ kommer från medlemmarna. Du måste inte kunna allt, vi hjälps åt! 
Hör av dig till styrelsen om du har en idé.
Du är varmt välkommen att bidra!