Startsida

Välkommen till föreningen för ekofilosofi!

Ek
ofilosofi handlar om jordens framtid och människans värdighetMed en bred filosofisk ansats undersöks miljöfrågornas kulturella rötter. Föreningens syfte är att vara en mötesplats för personer som är intresserade av ekofilosofiska frågeställningar, sprida information om ämnet ekofilosofi och för att bidra till att lyfta ekofilosofiska perspektiv i samhällsdebatten. Verksamheten innefattar kurser, studieresor och träffar. Alla medlemmar är välkomna att bidra till föreningens verksamhet som vänder sig till intresserade från hela landet. Läs mer om själva ämnet och föreningen på flikarna ovan.  Vill du vara med i vår styrelse eller känner någon intresserad. Hör gärna av dig till Anna-Lena eller Pontus.Nytt nummer av Ekofilosofisk Tidskrift 

Nummer 3 av vår tidskrift är äntligen klar att sändas ut! I år fortsätter vi på temat Kunskap. I nummret kan du bla. läsa om Funktionell rationalitet av Trond Gansmo Jokobsen, Kroppen är all kunskaps moder av Viktoria Klint, Förståelserum III av Pontus Örtendahl, Ekofilosofiska perspektiv på kunskap i en accelererande kristid av Linda Ellagaard Nordström samt texter av Mikael Jedhamre, Anna-Lena Bohlin och Pia Skoglund. 

Du kan beställa tidskriften genom att betala 86 kr (50 kr för tidskriften och 36 kr för porto) som sättes in på föreningens plusgirokonto 6067848-9. Är man bosatt  i utlandet är portot 56 kr och totalpriset 106 kr. 

Ekofilosofi som verktyg i miljökriserna

I tidningen Syre finns en lång och fin intervju med Linda och Pia inför årets Sommarakademi. 
Ekofilosofisk verkstad 18-20 oktober i Älvsjöhyttan

Tema: Kunskap i en osäker tid

På höstens verkstad tar vi upp temat från sommarens inställda akademi. Vi tycker att kunskapsfrågan är central i en tid då sociala och ekologiska problem skapar oro och osäkerhet hos många. Det ställs krav på ställningstagande och handling. Förslagen kommer från skilda håll och pekar i skilda riktningar. Vi vet att något måste göras – men varför gör det så lite? Det verkar finnas ett stort glapp mellan den kunskap vi har och handling.

I detta glapp uppstår många frågor runt kunskap: Vilken kunskap behöver vi för att förstå och ta oss an tidens utmaningar? Hur påverkar kunskap våra handlingar och relationer till världen – och tvärtom? Kan kunskap bidra till mening, engagemang och delaktighet? Hur?  Vilken kunskap?

Ingen förkunskap behövs för att delta på verkstadenVerkstaden är lämplig för alla som är nyfikna på sina egna och andras tankar och frågeställningar. Våra samtal kommer som vanligt att utgå från deltagarnas medtagna funderingar.  Det gemensamma, ordnade och lyssnande samtalet är grunden i våra verkstäder och vi kommer också att ta del av några korta föreläsningar.

Ta alltså med en egen – gärna halvfärdig - fundering till verkstaden så hjälps vi åt att ge den uppmärksamhet och se vart den tar vägen.          
Innan verkstaden kommer vi att lägga ut tips på saker att läsa, titta på, lyssna på.

Vi hjälps åt att laga mat.

Vi träffas fredagen den 18 okt kl 16.00 och avslutar vid lunchtid den 20e okt.

Avgiften är 800:- (för medlemmar 700:-). I detta ingår, förutom seminariesamtal och föreläsningar, även kost och logi. Avgiften betalas på plats; kontant eller via Swish.

Anmälan: Senast den 10 oktober till info@ekofilososofi.se  Bäst är om du anmäler dig så tidigt du kan. Vi har mycket begränsat med platser (max 8-10) så platserna kan ta slut innan sista anmälningsdatum.

För mer info: pia.alvsjohyttan@gmail.com eller 0768 173705

Vill du läsa något redan nu så finns det en intervju från Fria tidningen/Syre med Linda och Pia. Länken finner du på www.ekofilosofi.se   startsidan. På samma hemsida hittar du också  artiklar och lästips.

Välkommen till höstverkstad 2019!

Pia o ViktoriaMedlemsavgift

Genom beslut på årsmötet 2018 har medlemsavgiften höjts till 300 kr för 2019. 

Betalas till pg-konto 6067848-9 och skriv  medlemsavgift + vilket år det gäller, ditt namn, postadress, mejladress och telefon.  Om du är ny medlems, skicka samtidigt ett mejl till info(a)ekofilosofi.se och skriv att du är ny medlem och vill bli tillagd på e-postlistan.

Medlemskapet innebär förutom information, rabatt på våra arrangemang och tidskriften.Studieresor

Föreningen samarbetar med Sofiresor, som är en självständig och av föreningen oberoende researrangör som drivs av Eva och Pontus Örtendahl. Sofiresor arrangerar resor både med anknytning till ekofilosofi och till kultur, historia, natur och filosofi. Pontus organiserade och ledde under trettio år flertalet av de resor som ingick i universitetskurser i ekosofi/ekofilosofi.

Vill du veta mer om Sofiresor och reseprogrammet för innevarande och nästkommande år gå till sofiresor.se


Att ta ansvar - eller att svara an?

Nu går de att läsa hela Viktoria Klint och Pia Skoglunds e-korrespondens om ansvarsbegreppet med inspiration av Sigmund Kvalöy. Texten publicerades först i boken Sånger från jorden - 32 röster för en ny relation till planeten där man också kan läsa texter av bl.a. Helena Granström, KG Hammar, Lasse Berg och Charles Eisenstein. 


"Vad vi än stoppar i oss blir det fel" 

Läs här Pia Skoglunds och Viktoria Klints samtal publicerat i Landets Fria tidning.

Under fliken Publicerat finns även länkar till tidigare artiklar och krönikor skrivna av ekofilosofer.


Den ekofilosofiska verkstaden

med temat  SKULD SOM HANDLINGSGRUND genomfördes den 20 – 22 oktober 2017. En rapport finns här.


JORDENS FRAMTID OCH MÄNNISKANS VÄRDIGHET      

Samtal om människan, naturen och kulturen.                                                                                                        genomfördes i Ovanmyra Kulturhus 17 aug 2017                                                                                

 Filmlänkar finns nu under Ekofilosofi - filmlänkar eller här.


Litteraturtips 
Här har vi lagt upp en gedigen litteraturlista för alla som vill fördjupa sig mer i ämnet. God läsning! Finns nu under fliken Ekofilosofi.


Vad vill du ska hända i föreningen? 
Hör av dig om du är intresserad av något av detta och/eller har egna förslag eller synpunkter på föreningens verksamhet. 
Verksamheten bygger på att initiativ kommer från medlemmarna. Du måste inte kunna allt, vi hjälps åt! 
Hör av dej till styrelsen om du har en idé.
Du är varmt välkommen att bidra!