Startsida

Välkommen till föreningen för ekofilosofi!

Ek
ofilosofi handlar om jordens framtid och människans värdighetMed en bred filosofisk ansats undersöks miljöfrågornas kulturella rötter. Föreningens syfte är att vara en mötesplats för personer som är intresserade av ekofilosofiska frågeställningar, sprida information om ämnet ekofilosofi och för att bidra till att lyfta ekofilosofiska perspektiv i samhällsdebatten. Verksamheten innefattar kurser, studieresor och träffar. Alla medlemmar är välkomna att bidra till föreningens verksamhet som vänder sig till intresserade från hela landet. Läs mer om själva ämnet och föreningen på flikarna ovan.  Vill du vara med i vår styrelse eller känner någon intresserad. Hör gärna av dig till Anna-Lena eller Pontus.


Ekofilosofisk verkstad med tema Aktivism
äger rum 26-28 april i Älvsjöhyttan

Vår verkstad hanterar denna gång frågan om aktivism som gestaltning av konflikt, motstånd och frigörelse.

Aktivism har spelat en stor roll för samhällsförändringar på olika sätt under historien. Vrede, kärlek, längtan, behov, sanning, lögn har på olika sätt gestaltats både våldsamt och genom icke-våld i kollektiva handlingar för förändring. Även ekofilosofin har sina rötter i 60-talets aktivism.

Området visar sig vid närmare påseende innehålla  många viktiga filosofiska och existentiella frågor.  Det handlar om t. ex. människa, kunskap, moral/etik.

Vi ser fram emot att göra en djupdykning i aktivismens olika tankevärldar och handlingsmöjligheter och också dess utmaningar i vår egen tid.

Som vanligt utgår våra samtal från deltagarnas frågeställningar. Vart samtalen tar vägen vet vi inte men att vi kommer att fördjupa våra tankar runt ekofilosofi och aktivismen. Ekofilosofin uppstod en gång ur aktivism. Hur tänker vi i dag?

Vill du vara med på verkstaden så skall du anmäla dig till info@ekofilosofi.se senast 18 april. Avgiften är 750 för medlemmar och 850 för icke- medlemmar.

Kontakta Pia 0768 173705 om du har frågor.

Lästtips inför verkstaden hittar du här.


Seminarium med Bernard Durel 13-15 juni

Lokal: Pihlgrensgatan 2, Karlstad
Torsdag kl. 9.30 – 16, Fredag i kl 9 – 18, lördag kl. 9 – 12.30

Fika fm/em och lunch torsdag och fredag ingår i avgiften.
Lunch på lördag kan fås mot tillägg 60 kr.

Avgift: medlem 800 , icke medlem 1 000 kr.
Anmälningsavgift (återbetalas ej vid återbud) 200 kr betalas senast den 10 maj. Max 20 deltagare.
Slutbetalning senast 10 juni.

Betala till plusgiro 606 78 48 – 9.

Mer information kommer senare, se även inbjudan här.


Ekofilosofisk sommarakademi 18-21 juli 2019 i Näsåker

Välkommen att delta i ekofilosofisk sommarakademi, med föreläsningar, seminariesamtal och workshops kopplade till temat kunskap. 

Läs mer under fliken "Sommarakademi 2019" om programmet, priser, de medverkande, boende och möjligheter att resa till Näsåker.Ekofilosofisk Tidskrift

Nummer två av vår  tidskrift med tema Kunskap har just kommit ut. Pia Skoglund skriver om Kunskap, några ledtrådar, Pontus Örtendahl om Arkeosofi, Magdalena Raivio, Linda Ellegard Nyström, Mikael Jedhamre, Martin Olsson och Heléne Wiberg är andra skribenter i ett mycket innehållsrikt nummer.

Man kan få tidskriften och stödja föreningens verksamhet genom att betala medlemsavgiften 200 kr för 2018 eller genom att betala 86 kr (50 kr för tidskriften och 36 kr för porto) som sättes in på föreningens plusgirokonto 6067848-9. Är man bosatt  i utlandet är portot 56 kr och totalpriset 106 kr. 

Akademin kommer istället att hållas 18-21 juli 2019 (obs ändrat datum) någonstans i norra Sverige.
Reservera helgen redan nu. Mer information om plats och program senare.

Vill du redan nu veta mer om ekofilosofi finns film och litteraturtips under fliken Ekofilosofi ovan.

Medlemsavgift

Genom beslut på årsmötet 2018 har medlemsavgiften höjts till 300 kr för 2019. 

Betalas till pg-konto 6067848-9 och skriv  medlemsavgift + vilket år det gäller, ditt namn, postadress, mejladress och telefon.  Om du är ny medlems, skicka samtidigt ett mejl till info(a)ekofilosofi.se och skriv att du är ny medlem och vill bli tillagd på e-postlistan.

Medlemskapet innebär förutom information, rabatt på våra arrangemang och tidskriften.


Studieresor

Föreningen samarbetar med Sofiresor, som är en självständig och av föreningen oberoende researrangör som drivs av Eva och Pontus Örtendahl. Sofiresor arrangerar resor både med anknytning till ekofilosofi och till kultur, historia, natur och filosofi. Pontus organiserade och ledde under trettio år flertalet av de resor som ingick i universitetskurser i ekosofi/ekofilosofi.

Vill du veta mer om Sofiresor och reseprogrammet för innevarande och nästkommande år gå till sofiresor.se


Att ta ansvar - eller att svara an?

Nu går de att läsa hela Viktoria Klint och Pia Skoglunds e-korrespondens om ansvarsbegreppet med inspiration av Sigmund Kvalöy. Texten publicerades först i boken Sånger från jorden - 32 röster för en ny relation till planeten där man också kan läsa texter av bl.a. Helena Granström, KG Hammar, Lasse Berg och Charles Eisenstein. 


"Vad vi än stoppar i oss blir det fel" 

Läs här Pia Skoglunds och Viktoria Klints samtal publicerat i Landets Fria tidning.

Under fliken Publicerat finns även länkar till tidigare artiklar och krönikor skrivna av ekofilosofer.


Den ekofilosofiska verkstaden

med temat  SKULD SOM HANDLINGSGRUND genomfördes den 20 – 22 oktober 2017. En rapport finns här.


JORDENS FRAMTID OCH MÄNNISKANS VÄRDIGHET      

Samtal om människan, naturen och kulturen.                                                                                                        genomfördes i Ovanmyra Kulturhus 17 aug 2017                                                                                

 Filmlänkar finns nu under Ekofilosofi - filmlänkar eller här.


Litteraturtips 
Här har vi lagt upp en gedigen litteraturlista för alla som vill fördjupa sig mer i ämnet. God läsning! Finns nu under fliken Ekofilosofi.


Vad vill du ska hända i föreningen? 
Hör av dig om du är intresserad av något av detta och/eller har egna förslag eller synpunkter på föreningens verksamhet. 
Verksamheten bygger på att initiativ kommer från medlemmarna. Du måste inte kunna allt, vi hjälps åt! 
Hör av dej till styrelsen om du har en idé.
Du är varmt välkommen att bidra!