Startsida

Välkommen till föreningen för ekofilosofi!

Ek
ofilosofi handlar om jordens framtid och människans värdighetMed en bred filosofisk ansats undersöks miljöfrågornas kulturella rötter. Föreningens syfte är att vara en mötesplats för personer som är intresserade av ekofilosofiska frågeställningar, sprida information om ämnet ekofilosofi och för att bidra till att lyfta ekofilosofiska perspektiv i samhällsdebatten. Verksamheten innefattar kurser, studieresor och träffar. Alla medlemmar är välkomna att bidra till föreningens verksamhet som vänder sig till intresserade från hela landet. Läs mer om själva ämnet och föreningen på flikarna ovan.  Vill du vara med i vår styrelse eller känner någon intresserad. Hör gärna av dig till Anna-Lena eller Pontus.Årsmöte 2020 - 23 Maj kl 14 via nätet

Pga Coronakrisen kan vi inte träffas fysiskt utan mötet ska istället ske via ZOOM.

Det ger å andra sidan möjlighet för alla att delta oberoende av var i landet man bor.

För att delta fordras att medlemsavgiften för 2020 är betald. I medlemskapet ingår Ekofilosofisk tidskrift som just utkommit med sitt 4:e nummer.

Anmäl att du vill delta i mötet till info@ekofilosofi.se 

Med vänlig hälsning

Styrelsen
Föreningen för EkofilosofiSommarträff i Svågdalen 30 juli – 2 augusti 2020 - Inställt 

Föreningen för Ekofilosofi inbjuder till sommarsamtal i Svågadalen, Hälsingland.

KLIMATKRIS – KULTURKRIS

Kan vi, som uppfattas som en högtstående kultur, hota jordens framtid? Är all kunskap god kunskap? Är det skillnad på etik och moral? Är natur och kultur förenliga?

Hela världen talar i dag om klimatkris. Men skulle vi kanske hellre kalla det en kulturkris?

Ekofilosofin försöker hitta de kulturella rötterna till vår tids stora sociala och ekologiska utmaningar. Vi försöker hitta nya sätt att ställa frågor om världen (och kulturen) vi lever i. Vad är det som gör att vi lever, handlar och ser på världen som vi gör?

Om vi ser på klimatkrisen som en kulturkris uppstår många nya frågeställningar – om människan, natur och kultur, kunskap, frihet, andlighet, ekologi, teknologi, etik och moral, aktivism och sätt att leva. Här vill vi börja leta efter fördjupad förståelse för innebörden av framtidens frågor.

I sommar inbjuder Föreningen för ekofilosofi till samtal för att diskutera dessa, och många andra, infallsvinklar på dagens situation, under temat ”Jordens framtid och människans värdighet”, i ett försök att tillsammans hitta de kulturella rötterna till dagens problem.

Program

Torsdag 30/7 

Vi börjar torsdag kväll med informella samtal, kvällsmål och inkvartering för långväga deltagare.

Fredag 31/7 – söndag 2/8

Vi börjar fredag 09.30 med inledning av Pontus Örtendahl (startade bl.a. universitetsämnet Ekofilosofi 1977 i Karlstad och var med i den första gruppen KRAV-mjölkproducenter 1990). 

Vi fortsätter under fredagen och lördagen med små föredrag och samtal i hel- och delgrupper, och avslutar vid lunchtid på söndag.

Deltagaravgift 900 kr (medlemmar i Föreningen för ekofilosofi 700 kr). Anmälan senast 1 juni helst tidigare till sommartraff@ekofilosofi.se. Ange namn och adress. Avgift sätts in på bankgiro 5438-6925. 

Avgiften inkluderar föredrag och mat under samlingen. Boende och resa tillkommer (se nedan).

Svågadalen

Mötet är förlagt till Svågadalen i Hälsingland, där Viveka och Helmuth Klingenberg står som värdar. 

Läs mer om det spännande Svågadalen, platsen för mötet, och hur du tar dig dit under fliken Sommarträff 2020.

LOGI. Det finns en rad olika möjligheter, från gratis tältplats till boende i husvagn, stugor mm. 

Kontakta Helmuth för närmare upplysningar om logi och kommunikationer,

helmuthklingenberg@gmail.com,  070 646 85 72

Har du frågor?

Kontakta Pontus, pontus.ortendahl@gmail.com. 072 50 11 900

Läs mer under fliken Sommarträff 2020
Medlemsavgift 2020

Glöm ej att betala in medlemsavgiften för 2020 och ta del av våra arrangemang och tidskrift. 

Betala 300kr till bankgiro 5438-6925 och skriv  medlemsavgift + vilket år det gäller, ditt namn, postadress, mejladress och telefon. Om du är ny medlems, skicka samtidigt ett mejl till info(a)ekofilosofi.se och skriv att du är ny medlem och vill bli tillagd på e-postlistan.Ekofilosofisk Tidskrift 2019 

Nummer 3 av vår tidskrift är äntligen klar att sändas ut! I år fortsätter vi på temat Kunskap. I nummret kan du bla. läsa om Funktionell rationalitet av Trond Gansmo Jokobsen, Kroppen är all kunskaps moder av Viktoria Klint, Förståelserum III av Pontus Örtendahl, Ekofilosofiska perspektiv på kunskap i en accelererande kristid av Linda Ellagaard Nordström samt texter av Mikael Jedhamre, Anna-Lena Bohlin och Pia Skoglund. 

Du kan beställa tidskriften genom att betala 86 kr (50 kr för tidskriften och 36 kr för porto) som sättes in på föreningens bankgiro 5438-6925Är man bosatt i utlandet är portot 56 kr och totalpriset 106 kr. 


Ekofilosofi som verktyg i miljökriserna

I tidningen Syre finns en lång och fin intervju med Linda och Pia inför 2019 års Sommarakademi. Studieresor

Föreningen samarbetar med Sofiresor, som är en självständig och av föreningen oberoende researrangör som drivs av Eva och Pontus Örtendahl. Sofiresor arrangerar resor både med anknytning till ekofilosofi och till kultur, historia, natur och filosofi. Pontus organiserade och ledde under trettio år flertalet av de resor som ingick i universitetskurser i ekosofi/ekofilosofi.

Vill du veta mer om Sofiresor och reseprogrammet för innevarande och nästkommande år gå till sofiresor.seAtt ta ansvar - eller att svara an?

Nu går de att läsa hela Viktoria Klint och Pia Skoglunds e-korrespondens om ansvarsbegreppet med inspiration av Sigmund Kvalöy. Texten publicerades först i boken Sånger från jorden - 32 röster för en ny relation till planeten där man också kan läsa texter av bl.a. Helena Granström, KG Hammar, Lasse Berg och Charles Eisenstein. 


"Vad vi än stoppar i oss blir det fel" 

Läs här Pia Skoglunds och Viktoria Klints samtal publicerat i Landets Fria tidning.

Under fliken Publicerat finns även länkar till tidigare artiklar och krönikor skrivna av ekofilosofer.Litteraturtips 
Här har vi lagt upp en gedigen litteraturlista för alla som vill fördjupa sig mer i ämnet. God läsning! Finns nu under fliken Ekofilosofi.


Vad vill du ska hända i föreningen? 
Hör av dig om du är intresserad av något av detta och/eller har egna förslag eller synpunkter på föreningens verksamhet. 
Verksamheten bygger på att initiativ kommer från medlemmarna. Du måste inte kunna allt, vi hjälps åt! 
Hör av dej till styrelsen om du har en idé.
Du är varmt välkommen att bidra!