Startsida

Välkommen till föreningen för ekofilosofi!

Ek
ofilosofi handlar om jordens framtid och människans värdighetMed en bred filosofisk ansats undersöks miljöfrågornas kulturella rötter. Föreningens syfte är att vara en mötesplats för personer som är intresserade av ekofilosofiska frågeställningar, sprida information om ämnet ekofilosofi och för att bidra till att lyfta ekofilosofiska perspektiv i samhällsdebatten. Verksamheten innefattar kurser, studieresor och träffar. 
Alla medlemmar är välkomna att bidra till föreningens verksamhet som vänder sig till intresserade från hela landet. Läs mer om själva det ekofilosofiska och föreningen på flikarna ovan.


Vinter- och vårsamtal 2020/21

Forum för ekofilosofi

Vi fortsätter i vinter och vår med våra ekofilosofiska samtal på Zoom. Vi samlas och diskuterar nya, spännande teman och försöker finna ut hur vi kan fördjupa frågorna med hjälp av ekofilosofi.

Läs mer i kalendern (till vänster), och under fliken Forum för ekofilosofi.

Bild: John Ridell

Sommarsamtal 30/7 - 1/8 2021 i Svågadalen, Hälsingland

KLIMATKRIS – KULTURKRIS

Kan vi, som uppfattas som en högtstående kultur, hota jordens framtid? Är all kunskap god kunskap? Är det skillnad på etik och moral? Är natur och kultur förenliga?

Hela världen talar i dag om klimatkris. Men skulle vi kanske hellre kalla det en kulturkris?

Ekofilosofin försöker hitta de kulturella rötterna till vår tids stora sociala och ekologiska utmaningar. Vi försöker hitta nya sätt att ställa frågor om världen (och kulturen) vi lever i. Vad är det som gör att vi lever, handlar och ser på världen som vi gör?

Om vi ser på klimatkrisen som en kulturkris uppstår många nya frågeställningar – om människan, natur och kultur, kunskap, frihet, andlighet, ekologi, teknologi, etik och moral, aktivism och sätt att leva. Här vill vi börja leta efter fördjupad förståelse för innebörden av framtidens frågor.

I sommar inbjuder Föreningen för ekofilosofi till samtal för att diskutera dessa, och många andra, infallsvinklar på dagens situation, under temat ”Jordens framtid och människans värdighet”, i ett försök att tillsammans hitta de kulturella rötterna till dagens problem.

Deltagaravgift 450 kr (gratis för medlemmar i Föreningen för ekofilosofi). Anmälan senast 1 juni helst tidigare till styrelsen@ekofilosofi.se. Ange namn och adress. Avgift sätts in på bankgiro 5438-6925. 

Läs mer under fliken Sommarsamtal (under Program 2021).


Medlemsavgift 2021

Glöm inte att betala in medlemsavgiften för 2021 och ta del av våra arrangemang till medlemspris och få tidskriften gratis. 

Sätt in 250 kr på föreningens bankgiro 5438-6925 och skriv "Medlemsavgift + vilket år det gäller, ditt namn, postadress, mejladress och telefon". Om du är ny medlem, skicka samtidigt ett mejl till info@ekofilosofi.se och skriv att du är ny medlem och vill bli tillagd på vår e-postlista.


Har du idéer om vad du vill ska hända i föreningen? 

Hör av dig om du har egna förslag eller synpunkter på föreningens verksamhet. Verksamheten bygger på att initiativ kommer från medlemmarna. Du måste inte kunna allt, vi hjälps åt! 
Hör av dig till styrelsen om du har en idé.
Du är varmt välkommen att bidra!