Historik

Föreningen för ekofilosofi hette tidigare Sällskapet Ekosoferna, och bildades en julikväll 1996 hos Pontus och Eva Örtendahl på Westby. En tillfällig styrelse tillsattes och i september samma år hölls det första mötet i den nya föreningen. Den första styrelsen som tillsattes bestod av IngaLill Söderlund, Inga-Lena Klenell och Ulla-Britt Green. Syftet med föreningen var att stödja eleverna på ekofilosofiutbildningarna och hjälpa eleverna att upprätthålla och utveckla sina intressen för ekofilosofi.

Genom beslut på årsmöten 2011 och 2012 bytte föreningen namn  från det tidigare namnet Sällskapet Ekosoferna till Föreningen för ekofilosofi. 

Föreningen har ca. 60 medlemmar, varav somliga har studerat ekofilosofi vid Karlstads universitet. Under åren har föreningens verksamhet kommit att engagera många människor som är intresserade av ekofilosofiska frågor. 
Sedan utbildningen i ekofilosofi vid Karlstads Universitet lades ned våren 2013 fortsätter föreningen att arrangera ekofilosofiska samlingar och studier för dess medlemmar.Foto: Margareta Ivarsson
Foto: Margareta Ivarsson
Comments