Historik

Föreningen för ekofilosofi hette tidigare Sällskapet Ekosoferna, och bildades en julikväll 1996 hos Pontus och Eva Örtendahl på Westby. En tillfällig styrelse tillsattes och i september samma år hölls det första mötet i den nya föreningen. Den första styrelsen som tillsattes bestod av IngaLill Söderlund, Inga-Lena Klenell och Ulla-Britt Green. Syftet med föreningen var att stödja eleverna på ekofilosofiutbildningarna och hjälpa eleverna att upprätthålla och utveckla sina intressen för ekofilosofi.

Genom beslut på årsmöten 2011 och 2012 bytte föreningen namn  från det tidigare namnet Sällskapet Ekosoferna till Föreningen för ekofilosofi. 

Föreningen har ca 60 medlemmar, varav de flesta har studerat ekofilosofi vid Karlstads universitet. Under åren har föreningens verksamhet kommit att engagera många människor som är intresserade av ekofilosofiska frågor. En del av föreningens verksamhet var från början att arrangera resor för ekofilosofistuderande i olika kurser men också att arrangera egna studieresor. Sedan utbildningen i ekofilosofi vid Karsltads Universitet lades ned våren 2013 fortsätter föreningen att arrangera ekofilosofiska studieresor och träffar för intresserade.

Här nedan finns verksamhetsberättelsen för 2013 och 2014.

Foto: Margareta Ivarsson
Foto: Margareta Ivarsson
ĉ
Föreningen för Ekofilosofi,
4 juni 2015 12:19
ĉ
Föreningen för Ekofilosofi,
4 juni 2015 12:21
Comments