Föreningen

Föreningen för ekofilosofi bildades 1996 av personer som läst kurser i ekofilosofi vid Karlstads universitet. Syftet var att hålla samtalen och diskussionerna kring de ekofilosofiska frågorna levande även utanför universitetet. Föreningen är öppen för alla som är intresserade av att engagera sig i frågor som rör jordens framtid och människans värdighet, alla som vill vara med och fördjupa, granska och vidga förståelsen för hur de stora miljö- och framtidsfrågorna ska förstås - och hanteras. Och detta sista är viktigt - för om vi inte agerar så spelar det inte så stor roll om vi nu lyckas få till någon förståelse...

Vi är en helt ideell förening, som är beroende av medlemmarnas engagemang för att saker ska hända inom föreningen. Vad vill du göra? Kanske vill fler samma sak, formulera ditt förslag - tillsammans kan ni få det att hända! Kom på årsmötet och berätta om din idé, eller skicka ut ett mejl på e-postlistan.

Comments