Ekofilosofisk verkstad okt -15

Rapport från ekofilosofisk verkstad i Älvsjöhyttan oktober 2015

Rapporten från denna utmärkta träff kommer lite sent  - men bättre sent än aldrig.

Under träffen kom väldigt många bra frågor upp. Ämnet – samhällsförändring – var inte lätt, men de skiftande frågeställningarna och samtalen runt dem gav en bra fördjupning och visade på ett flertal relevanta aspekter.

Några av de frågor som dök upp under samtalen:

    - Vad händer med den dagliga kroppsliga erfarenheten när arbetet teknifieras alltmer?
    - Det abstraktas makt – är begreppet ”samhället” en abstraktion, men som ändå påverkar oss?
    - Utgör krav på effektivitet och målstyrd planering en fara för människor och natur?
    - Innebär makten att göra planer och prognoser också makt över vår bild av verkligheten?
    - Vilken betydelse får kvaliteter som improvisation, tillit och intuition i en målstyrd organisation?
    - Vilken roll spelar tolkningen av begreppen kontinuitet och förändring för förståelsen av samhällsförändring?
    - Finns det en sorts beroendeproblematik som är kopplad till professionaliseringen av samhället? Är vi alltför beroende av experter? Är                 samhället organiserat så att det blir alltför beroende av experter?
    - Vilken roll spelar kunskap, myter, språk för samhällsförändring?
    - Vilken roll spelar främlingen/den andre för vår förståelse av oss själva?
    - Vad ÄR normalitet? Vad är att vara en ”normal” människa? Frågan väcktes av en deltagande landstingspolitiker som funderade över de             skenande hjälpmedelskostnaderna för landstingen.

Där någonstans avslutade vi det hela med att besluta att nästa verkstad skall handla om just detta: Människosyn blir alltså temat  22-24 april 2016 och då kommer vi att vara i Vingåkerstrakten. Mer information kommer under vintern.

Pia och Viktoria

Comments