Ekofilosofisk verkstad feb -15

Om den ekofilosofiska verkstaden i Göteborg 27/-1/3

Under helgen träffades 10 personer i kollektivhuset Stacken i Göteborg för att tala om tekniken, människan och miljön. Pia var samtalsledare och Kimo ordnade med allt praktiskt. Deltagarna hade tagit med sig intressanta frågeställningar som utgjorde ingångar i samtalen. Vi pratade om teknikens påverkan på oss själva och vår förståelse för både natur och människa. Vi rörde oss på ett stort fält; från teknikens betydelse för mellanmänskliga relationer över språk och historietolkning till dystopiernas/utopiernas mening berördes. 

Tack alla som bidrog!
Kimo o Pia


Nedan finner du också en tips-lista som kunde anknytas till träffen.

Kollaps av David Jonstad; läses gärna tillsammans med Gaia versus Servoglobe av Sigmund Kvalöy Setreng för att få två olika perspektiv på komplexitetesbegreppet.

Endgame Föreläsning med Derrick Jensen på youtube

All watched over by the grace of the loving machine. BBC- dokumentär I 3 delar. Finns på nätet. Det brukar räcka att googla på ”alla watched over”

Global Ecology an Unequal Exchange; Fetishism in a Zero-sum world. Alf Hornborg Routledge 2013

Nåt/kanske allt at Slavoj Zizek tex  First as tragedy then as farse. Finns både som bok (även på svenska) o som illustrerad turboföreläsning på you tube.

The Dispossessed Science Fiction av Ursula K. Le Guin Heter “Shevek en berättelse om två världar, I svensk översättning.

Gryning over Kalahari och Skymningssång over Kalahari av Lasse Berg (spec Skymningssång rek) Om man vill utmana lite fördomar om vad det är att vara människa.

Maskinernas skymning av John Zersan          Hardcore civilisationskritik!

The spell of the Sensious David Abram            Inte lika hardcore civilisationskritik

Kärlek och vilja eller/och Frihet och öde av Rollo May.  Om den hur denv mekanistiska världsbilden slår igenom i psykologi och beteende, och hur vi kan frigöra oss från dessa beteenden. 

Vill man veta mer om socialekologi (ekofilosofi på socialistisk frihetlig grund) så rekommenderas ngt av Murray Bookshin.

At Home in the World av antrologen Michael Jackson (han heter faktiskt så!)

I varje trumslag jordens puls –om vår tids rädsla för skillnad Mikael Kurkkiala antropolog i samma tradition som Jackson/rek varmt av Pia

Om muntlig och skriftlig kultur av Walter Ong. Om de djupgående skillnaderna mellan muntliga o skriftliga kulturer.

För ekofeministisk kritik av Deep Ecology läs tex ngt av Val Plumwood

Mangfold og Tid av Sigmund Setreng Kvalöy (kolla med Kimo, som planerar att göra den tillgänglig i PDF. Lite svår att få tag på, prova på norska förlaget Tapir. (vi skall försöka få fler ex upptryckta där)

Det finns en fin diktsamling av Joar Tiberg om fåglar. Googla eller be biblan om hjälp. (Kimo tror att den bok Pia menar här är Foggelfhlora.
Comments