Aktiviteter‎ > ‎

Träffar


Vi ordnar tematiska träffar lämpliga för nybörjare och fortsättare som vill diskutera ekofilosofiska frågor och fördjupa sitt engagemang för ämnet. Det är bra om deltagarna tar med en fråga, funderingar runt temat som vi kan ta som utgångspunkter för samtalen. 
 
Som vanligt hjälps vi åt med maten (frukost, lunch, middag o fika). Maten blir övervägande vegetarisk med inslag av kött och fisk för den som vill ha.Ekofilosofisk verkstad 18-20 oktober i Älvsjöhyttan

Tema: Kunskap i en osäker tid

På höstens verkstad tar vi upp temat från sommarens inställda akademi. Vi tycker att kunskapsfrågan är central i en tid då sociala och ekologiska problem skapar oro och osäkerhet hos många. Det ställs krav på ställningstagande och handling. Förslagen kommer från skilda håll och pekar i skilda riktningar. Vi vet att något måste göras – men varför gör det så lite? Det verkar finnas ett stort glapp mellan den kunskap vi har och handling.

I detta glapp uppstår många frågor runt kunskap: Vilken kunskap behöver vi för att förstå och ta oss an tidens utmaningar? Hur påverkar kunskap våra handlingar och relationer till världen – och tvärtom? Kan kunskap bidra till mening, engagemang och delaktighet? Hur?  Vilken kunskap?

Ingen förkunskap behövs för att delta på verkstadenVerkstaden är lämplig för alla som är nyfikna på sina egna och andras tankar och frågeställningar. Våra samtal kommer som vanligt att utgå från deltagarnas medtagna funderingar.  Det gemensamma, ordnade och lyssnande samtalet är grunden i våra verkstäder och vi kommer också att ta del av några korta föreläsningar.

Ta alltså med en egen – gärna halvfärdig - fundering till verkstaden så hjälps vi åt att ge den uppmärksamhet och se vart den tar vägen.          
Innan verkstaden kommer vi att lägga ut tips på saker att läsa, titta på, lyssna på.

Vi hjälps åt att laga mat.

Vi träffas fredagen den 18 okt kl 16.00 och avslutar vid lunchtid den 20e okt.

Avgiften är 800:- (för medlemmar 700:-). I detta ingår, förutom seminariesamtal och föreläsningar, även kost och logi. Avgiften betalas på plats; kontant eller via Swish.

Anmälan: Senast den 10 oktober till info@ekofilososofi.se  Bäst är om du anmäler dig så tidigt du kan. Vi har mycket begränsat med platser (max 8-10) så platserna kan ta slut innan sista anmälningsdatum.

För mer info: pia.alvsjohyttan@gmail.com eller 0768 173705

Vill du läsa något redan nu så finns det en intervju från Fria tidningen/Syre med Linda och Pia. Länken finner du på www.ekofilosofi.se   startsidan. På samma hemsida hittar du också  artiklar och lästips.

Välkommen till höstverkstad 2019!

Pia o Viktoria
Tidigare träffar

Ekofilosofisk verkstad med tema Aktivism
skulle ägt rum 26-28 april i Älvsjöhyttan men blev tyvärr inställd.

Vår verkstad hanterar denna gång frågan om aktivism som gestaltning av konflikt, motstånd och frigörelse.

Aktivism har spelat en stor roll för samhällsförändringar på olika sätt under historien. Vrede, kärlek, längtan, behov, sanning, lögn har på olika sätt gestaltats både våldsamt och genom icke-våld i kollektiva handlingar för förändring. Även ekofilosofin har sina rötter i 60-talets aktivism.

Området visar sig vid närmare påseende innehålla  många viktiga filosofiska och existentiella frågor.  Det handlar om t. ex. människa, kunskap, moral/etik.

Vi ser fram emot att göra en djupdykning i aktivismens olika tankevärldar och handlingsmöjligheter och också dess utmaningar i vår egen tid.

Som vanligt utgår våra samtal från deltagarnas frågeställningar. Vart samtalen tar vägen vet vi inte men att vi kommer att fördjupa våra tankar runt ekofilosofi och aktivismen. Ekofilosofin uppstod en gång ur aktivism. Hur tänker vi i dag?

Tips inför träffen:

Sigmund Kvalöy Setreng: En ”Karma-buddhisme” for vesten og vår tid 1 och 2 . Går att ladda ner här (del 1) och här (del 2).

Håkan Thörn: Har skrivit mycket om folkrörelser och aktivism. På www.openensemble.se hittar du en podintervju.

Ord & Bild 2-3 2018: ett temanummer om aktivism och kollektiva rörelser.

Kropp och själ tema: Klimatångest SR P1 v 7 tisd 10.00. Finns säkert  på SR play i några veckor.

Övrigt att botanisera bland….

Kolla Gandhi och begreppet Satyagraha på nätet. Arun Gandhi förklarar begreppet på youtube.

Civil olydnad: Essä om Suffragetterna www.bartleby.comEkofilosofisk verkstad Tema Mat den 19-21 Oktober i Älvsjöhyttan

Vi har platser kvar på vår verkstad om mat och ätande i Älvsjöhyttan 19 -21 oktober.

Vi vet inte vilka funderingar du har om detta men vi vill fördjupa oss i matens växande betydelse för identitet och människosyn.

Vad betyder maten för oss, vilken relation mellan världen och oss – och till oss själva -skapas genom maten? Hur uttrycker vi oss själva genom den mat vi äter – och inte äter? Vilken roll spelar produktion av mat, lagande av mat, ätande och avstående för ”jordens framtid och människans värdighet”?

Som vanligt utgår våra samtal från deltagarnas frågeställningar. Vart samtalen tar vägen vet vi inte men att vi kommer att fördjupa våra tankar runt matens och ätandes innebörd är vi alldeles säkra på!

Vill du vara med på verkstaden så skall du anmäla dig till info@ekofilosofi.se senast 12 oktober. Avgiften är 750 för medlemmar och 850 för icke- medlemmar.

Kontakta Pia 0768 173705 om du har frågor.

Tips inför träffen:
Böcker
Husmoderns död och andra texter - Sara Danius. Finns på bokus bla.

Det har just nu kommit en bok om mat och ätande av etnologen Malin Haawind som heter Ätdin jävel: En bok om matglädje, dödsångest, vitlök och smör
Video/TV
Det finns också en film om samisk mat som vidgar begreppet mat

På Youtube finns många intressanta föreläsningar med just Vandana Shiva. Och du kan säkert hitta mycket inspirerande där.

Mia Skäringers programserie Kroppshets på SVT är också relevant i sammanhanget. De finns att se på SVTplay.


Ekofilosofisk verkstad 20-22 april, tema ANDLIGHET OCH RELIGION

Vårens ekofilosofiska verkstad kommer att handla om andlighetens och religionens betydelse för jordens framtid och människans värdighet och om andligheten som möjlig - och kanske oundviklig? - handlingsgrund. Vilka religiösa och andliga föreställningar har vi - om några?- och hur formar de i så fall vår bild av världen, varandra och  oss själva?

Plats: Älvsjöhyttan, Värmland

Tid: från fredag 20/4 (klockan 16) till söndag 22/4 (lunch)

Pris: 800kr (700kr för medlemmar) inklusive kost och logi. OBS! Avgiften betalas kontant eller vis Swish på plats!

Anmälan och förfrågningar görs till viktoria.klint@gmail.com eller Pia Skoglund mob 0768 173705

Här hittar du lästips inför träffen!


Ekofilosofisk verkstad i Älvsjöhyttan, östra Värmland, den 
20 – 22 oktober 2017

På våra ekofilosofiska verkstäder träffas vi över en helg (fredag kväll - söndag eftermiddag) och samtalar kring ekofilosofiskt relevanta teman. Verkstäderna hålls i april och oktober varje år och vilket tema som är aktuellt meddelas i god tid före varje träff. 

Inga förkunskaper krävs, men en får gärna förbereda sig inför verkstäderna genom att använda något eller några av de tips på böcker, filmer och radioprogram som vi lägger ut på hemsidan inför varje verkstad.

Ledare Pia Skoglund och Viktoria Klint

EKOFILOSOFI 40 ÅR!

Föreningen för Ekofilosofi anordnar i samarbete med Sofiresor

Miniakademi och 40års fest  28 – 29 juli 2017

Plats för båda arrangemangen är Westby Gård, Övre Ullerud 15 km norr om Deje.

Fredag 28 juli  Tema ”Resan”

9 – 10  Ankomst

10 -11.30     Sem 1 ”Vad är en resa?” Inledare Pontus Örtendahl

13 – 14.30   Sem 2 ”Antropologi och ekofilosofi, två perspektiv på resande?” Inledare Samantha Hyler.

15 – 16.30  Sem 3  ”Att resa tillsammans” Inledare Mikael Jedhamre

18.30 – 20   Sem 4  ”Maorisk resa - ansikte mot ansikte”. Inledare Erena Rhöse

Lördag 29 juli Tema ”Ekofilosofi och framtiden”

Seminariedel

09.30 – 10.30    Sem 5  ”Ekofilosofi och den inre resan”.   Inledare Anna-Lena Bohlin

11 – 13             Ekofilosofi och framtiden. Gruppdiskussion                                                                                 

Festdel

16.00 – 16.30     ”Ekofilosofi om fyrtio år”  Pontus Örtendahl

17 – 22       40 års fest.  Erena Rhöse inleder.

Seminarierna består av inledning ca 15 minuter och av gruppdiskussioner resten av tiden. Gruppstorlek 5-8 personer.


Ekofilosofisk verkstad i Älvsjöhyttan, östra Värmland, den 21-23 april 2017
Föreningen för ekofilosofi tillsammans med Viktoria Klint och Pia Skoglund bjuder in till ekofilosofisk verkstad i Älvsjöhyttan, östra Värmland, den 21-23 april.

Tema: Pengar. Vad är pengar? Vilka värden kan uttryckas i pengar - eller inte? Pengar som teknik, tecken och gestaltning - vad gör de med oss - vad gör vi med dem? Det finns många intressanta frågor runt begreppet pengar som vi är nyfikna på och vill fördjupa tillsammans med er andra.

Kostnad: 700 kr för medlemmar, 800 kr för övriga. Avgiften betalas kontant på plats.

Viktoria och Pia handlar maten och vi hjälps alla åt att laga till den.

Nu är vårens verkstad full. Vi hälsar intresserade välkomna till hösten. Håll utkik efter info om nästa ekofilosofiska verkstad (20-22 oktober) på hemsidan och Facebook.
Vänliga hälsningar, Pia och Viktoria.

Texter att finna inspiration ifrån inför Ekofilosofisk verkstad i Älvsjöhyttan den 21-23 april

Liv Strömquists nya ”Uppgång och fall

Erik Sandbergs ”Jakten på den försvunna skatten” (också nyutkommen)

David Graebers ”Skuld: de första 500 åren” (en tjockis, men kan vara spännande att känna till i alla fall)

Martin Amis - 
"Pengar"

Mark Boyle - "The Moneyless Manifesto" (kan läsas online)

Och en lättillgänglig 
youtube-kortfilm med Charles Eisenstein.

Kulturkvarten - 
Om vad pengar gör med oss

Tidskriften Glänta nr 3-4.15 - Pengar (finns oftast också på stadsbiblioteken)

 


Ekofilosofisk verkstad i Älvsjöhyttan 21-23 oktober 2016, tema FRIHET
Höstens ekofilosofiska verkstad handlade om FRIHET. Vad menar vi när vi talar om den och vad är den i förhållande till makt, mönster och strukturer? Vad gör den möjlig? Hur hänger den ihop med ”jordens framtid och människans värdighet” som vi så ofta nämner i ekofilosofiska sammanhang? Vi var 8 personer som hade en intensiv och givande helg. Roligt med tre nya deltagare som fick en första inblick i ekofilosofin. Pia Skoglund och Viktoria Klint ledde samtalen och Pontus Örtendahl gav en introduktion till begreppet "förståelserum".

Lästips inför träffen var ”Det som en gång var” av Helena Granström och ”Two Cheers for Anarchism” av James C Scott.
Flera texter, radio- och tv-program att inspireras av inför träffen att finns här. 


Ekofilosofisk verkstad i Älvsjöhyttan den 22-24 april 2014

Denna gång var temat MÄNNISKOSYNENS BETYDELSE FÖR SAMHÄLLSFÖRÄNDRING 

Boktips: ”Det som en gång var” av Helena Granström, ”Den solidariska genen" av Göran Greider och Kalahari-böckerna av Lasse Berg

Länkar till YouTube-klipp med Chellis Glendinning:
Trauma That Is Our Culture (1/2) och Trauma That Is Our Culture (2/2)

Länk till PI-samtalen: Människan 2.0

Under Texter till nästa träff finns också texter att finna inspiration ifrån. 


Ekofilosofisk verkstad  27/2 -1/3 2015 i Göteborg

 Temat för verkstaden var: Teknologin, människan och miljön. Ls och lyssningstips var P1:s podradioserie”Människan och maskinen” med Erik Schüldt och Per Johansson, (spec. avsnitt 3, 4 o delar av 5) Radioserie i P1 2013-02-01 och artikeln ”Gaia versus servoglobe” av Sigmund Kvalöy Setreng. Vi kan också rekommendera Heléne Wibergs bok Mångfald eller Enfald (för att få tag på boken; mejla helene.wiberg@swipnet.se).  Andra läs –o lyssningstips är ”Alltings mått” (2008) av Helena Granström och ”Ny teknik: Skapar eller löser miljöproblem?” med Helena Granström, OBS i P1 2013-02-07. (SR:s hemsida)


Ekofilososofisk verkstad, 24 – 26 oktober 2014

Tema Vad är att vara en miljövän

Den här gången är vi inspirerade av Heléne Wibergs krönika i Landets Fria tidning om icke-görandets betydelse som miljöhandling. Vi vill också fundera på kunskapens och etikens och kontrollens betydelse för miljövänligt agerande. Vad betyder kunskaper, regler, etiken, känslan, viljan osv för att vara en miljövän? Sista anmälningsdag 13 oktober

Länk till Helénes krönika finns längst ned på sidan: Blommorna visar vägenFoto: Margareta Ivarsson

Foto: Margareta Ivarsson


Ċ
Föreningen för Ekofilosofi,
16 sep. 2014 07:47
ĉ
Föreningen för Ekofilosofi,
17 sep. 2014 12:12
Comments