Årsmöten

Årsmötet 2019
hölls lördag 23 mars 2019 kl 14.00 på Pihlgrensgatan 2 i Karlstad. 

Kort rapport från årsmötet 2015

 12 personer var närvarande på mötet som leddes av Pontus Örtendahl. De nya stadgarna antogs slutgiltigt.Protokollet finns att läsa i sin helhet genom att klicka på länken längst ner på denna sida.

Kort rapport från årsmötet 2013

Den 24 mars samlades en skara ur föreningen för årets årsmöte. Under dagen redogjorde Pontus för ekofilosofins framtid och universitets plötsliga inställning av de internationella studierna och sommar-kurserna. På grund av rådande omständigheter beslutades det inte om någon verksamhetsplan men förslag gavs på aktiviteter och resor.

Protokollet och kallelsen finns att läsa i sin helhet genom att klicka på länken längst ner på denna sida.


Kort rapport från årsmötet 2012

Nu har föreningen bytt namn! Och det nya namnet är kort och gott Föreningen för ekofilosofi.

Det var en liten men kreativ skara som samlades på Karlstads universitet den 25 mars. Förutom beslut om namnändring antogs även en verksamhetsplan med fler verksamhetsförslag än på länge, och även bland de ansvariga var det spridning. Kul! 

Aktivitetsförslag

Några aktivitetsförslag hade inkommit redan innan årsmötet, dessa bifölls, samt som sagt ytterligare ett antal förslag. Du kan läsa mer om planerade aktiviteter på underflikarna "studieresor", "träffar och andra aktiviteter" osv. Till årsmötet inkom även ett debattinlägg angående att med tanke på situationen i världen idag borde föreningen ägna sig mer åt utåtriktade aktiviteter. 

 

Foto: Tiberiu Patrascu
ĉ
Föreningen för Ekofilosofi,
31 maj 2015 11:01
Ċ
Föreningen för Ekofilosofi,
6 maj 2013 02:05
Ċ
Föreningen för Ekofilosofi,
9 maj 2013 01:42
Ċ
Föreningen för Ekofilosofi,
23 feb. 2012 00:24
Comments