Startsida

Välkommen till föreningen för ekofilosofi!

Ek
ofilosofi handlar om jordens framtid och människans värdighetMed en bred filosofisk ansats undersöks miljöfrågornas kulturella rötter. Föreningens syfte är att vara en mötesplats för personer som är intresserade av ekofilosofiska frågeställningar, sprida information om ämnet ekofilosofi och för att bidra till att lyfta ekofilosofiska perspektiv i samhällsdebatten. Verksamheten innefattar kurser, studieresor och träffar. Alla medlemmar är välkomna att bidra till föreningens verksamhet som vänder sig till intresserade från hela landet. Läs mer om själva ämnet och föreningen på flikarna ovan.  Vill du vara med i vår styrelse eller känner någon intresserad. Hör gärna av dig till Anna-Lena eller Pontus.

Ekofilosofisk Tidskrift

Premiär för vår tidskrift med tema Resan. Ur innehållet Sibirien – ett annat Ryssland av Margareta Ivarsson. Pontus Örtendahl skriver om Förståelserum på olika sätt och mycket mer i ett fullmatat nummer. För att beställa, skicka ett mail till info@ekofilosofi.se.


Man kan få tidskriften och stödja föreningens verksamhet genom att betala medlemsavgiften 200 kr för 2017 eller genom att
betala 78 kr (50 kr för tidskriften och 28 kr för porto) som sättes in på föreningens plusgirokonto 6067848-9. Är man bosatt  i utlandet är portot 56 kr och totalpriset 106 kr. Glöm inte att ange namn och adress!





Att ta ansvar - eller att svara an?
Nu går de att läsa hela Viktoria Klint och Pia Skoglunds e-korrespondens om ansvarsbegreppet med inspiration av Sigmund Kvalöy. Texten publicerades först i boken Sånger från jorden - 32 röster för en ny relation till planeten där man också kan läsa texter av bl.a. Helena Granström, KG Hammar, Lasse Berg och Charles Eisenstein.


Ekofilosofisk verkstad i Älvsjöhyttan, östra Värmland, den 20 – 22 oktober 2017

På våra ekofilosofiska verkstäder träffas vi över en helg (fredag kväll - söndag eftermiddag) och samtalar kring ekofilosofiskt relevanta teman. Verkstäderna hålls i april och oktober varje år och vilket tema som är aktuellt meddelas i god tid före varje träff. 

Inga förkunskaper krävs, men en får gärna förbereda sig inför verkstäderna genom att använda något eller några av de tips på böcker, filmer och radioprogram som vi lägger ut på hemsidan inför varje verkstad.

Ledare Pia Skoglund och Viktoria Klint

Mer information kommer senare.


Nytt
Under fliken Publicerat finns länkar till artiklar och krönikor skrivna av ekofilosofer.
Läs den senaste krönikan av Pia Skoglund!


Program 2017
På grund av krav från Kammarkollegiet på resegaranti har verksamhetsplanen för 2017 omarbetats och alla resor har ställts in.

Vi hoppas dock få igång studiecirkeln under våren och kunna genomföra verkstäder och seminarier genom olika samarbetspartner. Mer information kommer när detaljerna fallit på plats.


Medlemsavgift
Betala medlemsavgiften 200 kr före 31 mars 2017! Se vidare «Viktig information» i årets program


Ekofilosofisk sommarakademi 9-12 juli 2015 i Älvsjöhyttan
9-12 juli genomförde föreningen för första gången Ekofilosofisk sommarakademi. Under fliken aktiviteter - sommarakadem kan du läsa mer om detta och även hitta länkar till föreläsningar och presentationer.


Litteraturtips 
Här har vi lagt upp en gedigen litteraturlista för alla som vill fördjupa sig mer i ämnet. God läsning! Finns nu under fliken Ekofilosofi.


Vad vill du ska hända i föreningen? 
Hör av dig om du är intresserad av något av detta och/eller har egna förslag eller synpunkter på föreningens verksamhet. 
Verksamheten bygger på att initiativ kommer från medlemmarna. Du måste inte kunna allt, vi hjälps åt! 
Hör av dej till styrelsen om du har en idé.
Du är varmt välkommen att bidra!