Startsida

Välkommen till föreningen för ekofilosofi!

Ek
ofilosofi handlar om jordens framtid och människans värdighetMed en bred filosofisk ansats undersöks miljöfrågornas kulturella rötter. Föreningens syfte är att vara en mötesplats för personer som är intresserade av ekofilosofiska frågeställningar, sprida information om ämnet ekofilosofi och för att bidra till att lyfta ekofilosofiska perspektiv i samhällsdebatten. Verksamheten innefattar kurser, studieresor och träffar. Alla medlemmar är välkomna att bidra till föreningens verksamhet som vänder sig till intresserade från hela landet. Läs mer om själva ämnet och föreningen på flikarna ovan.  Vill du vara med i vår styrelse eller känner någon intresserad. Hör gärna av dig till Anna-Lena eller Pontus.


Program 2018

Föreningens studieresor sker i oförändrad form men nu i samarbete med Sofiresor som drivs av Pontus och Eva Örtendahl.

Hela reseprogrammet finns på sofiresor.se


Nytt

Läs här Pia Skoglunds och Viktoria Klints samtal "Vad vi än stoppar i oss blir det fel" publicerat i Landets Fria tidning.

Under fliken Publicerat finns länkar till tidigare artiklar och krönikor skrivna av ekofilosofer.

Bokcirkel

”SAPIENS” av Yuval Noah Harrai.

Människan har fått epitet ”Sapiens” i utvecklingshistorien. Men vad innebär det att hon är en tänkande varelse, hur uttrycks det och vad använder hon tänkandet till? Och vilka konsekvenser har detta tänkande haft och vilka kan det komma att få.

Dessa och en rad därtill kopplade ekofilosofiskt relevanta frågor kommer att bli föremål för diskussion i en bokcirkel som vi startar i september. Cirkeln kommer att genomföras som diskussioner och kommentarer på nätet. För att alla skall kunna vara aktiva maximerar vi deltagarantalet till åtta. Om intresset blir stort kan vi eventuellt ordna flera cirklar.

Cirkelledare Pontus Örtendahl

Ingen avgift för medlemmar i föreningen. Övriga betalar 300 kr inkl medlemskap.Deltagare antas i den ordning anmälan (ev avgiftsbetalning) görs.Anmäl till  info@ekofilosofi.se   (avgift till plusgiro 606 78 48 -9). Frågor kan ställas till Pontus, pontus.ortendahl@mail.com, 072 50 11 900


Medlemsavgift
Betala medlemsavgiften 200 kr till pg-konto 6067848-9 och skriv  medlemsavgift + vilket år det gäller, ditt namn, postadress, mejladress och telefon. Skicka samtidigt ett mejl till info(a)ekofilosofi.se och skriv att du är ny medlem och vill bli tillagd på e-postlistan.


Ekofilosofisk Tidskrift

Premiär för vår tidskrift med tema Resan. Ur innehållet Sibirien – ett annat Ryssland av Margareta Ivarsson. Pontus Örtendahl skriver om Förståelserum på olika sätt och mycket mer i ett fullmatat nummer. För att beställa, skicka ett mail till info@ekofilosofi.se.


Man kan få tidskriften och stödja föreningens verksamhet genom att betala medlemsavgiften 200 kr för 2017 eller genom att
betala 78 kr (50 kr för tidskriften och 28 kr för porto) som sättes in på föreningens plusgirokonto 6067848-9. Är man bosatt  i utlandet är portot 56 kr och totalpriset 106 kr. Glöm inte att ange namn och adress!





Att ta ansvar - eller att svara an?

Nu går de att läsa hela Viktoria Klint och Pia Skoglunds e-korrespondens om ansvarsbegreppet med inspiration av Sigmund Kvalöy. Texten publicerades först i boken Sånger från jorden - 32 röster för en ny relation till planeten där man också kan läsa texter av bl.a. Helena Granström, KG Hammar, Lasse Berg och Charles Eisenstein. 


Den ekofilosofiska verkstaden

med temat  SKULD SOM HANDLINGSGRUND genomfördes den 20 – 22 oktober 2017. En rapport finns här.


JORDENS FRAMTID OCH MÄNNISKANS VÄRDIGHET      

 Samtal om människan, naturen och kulturen.                                                                                                        genomfördes i Ovanmyra Kulturhus 17 aug 2017                                                                                

 Filmlänkar finns nu under Ekofilosofi - filmlänkar eller här.


Elisabet Hermodsson

Elisabet Hermodsson har nyligen avlidit. Hon deltog som föreläsare och samtalspartner i en rad ekosofi/ekofilosofikurser under flera decennier. Läs  om hennes betydelse för ekofilosofin i Pontus Örtendahls minnesord under denna länk. 


Litteraturtips 
Här har vi lagt upp en gedigen litteraturlista för alla som vill fördjupa sig mer i ämnet. God läsning! Finns nu under fliken Ekofilosofi.


Vad vill du ska hända i föreningen? 
Hör av dig om du är intresserad av något av detta och/eller har egna förslag eller synpunkter på föreningens verksamhet. 
Verksamheten bygger på att initiativ kommer från medlemmarna. Du måste inte kunna allt, vi hjälps åt! 
Hör av dej till styrelsen om du har en idé.
Du är varmt välkommen att bidra!

Underordnade sidor (1): elisabet hermodsson