Startsida

Välkommen till föreningen för ekofilosofi!

Ek
ofilosofi handlar om jordens framtid och människans värdighetMed en bred filosofisk ansats undersöks miljöfrågornas kulturella rötter. Föreningens syfte är att vara en mötesplats för personer som är intresserade av ekofilosofiska frågeställningar, sprida information om ämnet ekofilosofi och för att bidra till att lyfta ekofilosofiska perspektiv i samhällsdebatten. Verksamheten innefattar kurser, studieresor och träffar. Alla medlemmar är välkomna att bidra till föreningens verksamhet som vänder sig till intresserade från hela landet. Läs mer om själva ämnet och föreningen på flikarna ovan.  Vill du vara med i vår styrelse eller känner någon intresserad. Hör gärna av dig till Anna-Lena eller Pontus.


Överraskningsresa

 Vi i Sofiresor vill organisera en «ekofilosofisk överraskningsresa» till en lite speciell plats i Europa i oktober 2017. 

Vi vill gärna ha fler deltagare, och därför förlänger vi anmälningstiden till 24 juli. Resan kostar 9 500 kr och anmälningsavgift 3 000 kr ska betalas in så snart som möjligt.

Lite info om resan: Vi ska besöka en plats, som vi tror få (eller ingen) har varit, i ett land som inte många besöker. Här ska vi träffa människor, leva med/lära av dem och ha ekofilosofiska samtal och diskussioner.

Vi får packningslista och info om det mest nödvändiga, men utöver det är resten hemligt. Vid att resa till ett okänt mål tar vi upp en tradition från tidigare ekofilosofiska resor och får uppleva hur det är att komma till en ny plats utan att «känna till» den.

Resan är på ett sätt en introduktion till ekofilosofi, men den passar också för den som har varit med flera gånger tidigare. Följ med, du också!

Har du frågor eller vill anmäla dig, skriv till reseledare Mikael Jedhamre på mejl: mikael.jedhamre@sofiresor.se. Se även www.sofiresor.se 


Tyvärr blev inte informationen om nedanstående infört på hemsidan för en månad sedan som avsett. Vi förlänger därför anmälningstiden och reducerar avgiften på seminariedelen.

EKOFILOSOFI 40 ÅR!

Föreningen för Ekofilosofi anordnar i samarbete med Sofiresor

Samtal/seminarier:

Fredagen den 28 juli 10 – ca 18

” Ekofilosofi, resor och kulturmöten”

Lördagen den 29 juli  10 – 15

”Ekofilosofi och framtiden”

Samtalsledare båda dagarna är Anna-Lena Bohlin, Mikael Jedhamre och Pontus Örtendahl

och

Jubileumsfest

Lördagen den 29 juli

16-17  Reflektioner kring Ekofilosofi av Pontus Ö

17 – 22  Fest

Plats för båda arrangemangen är Westby Gård, Övre Ullerud 15 km norr om Deje.

Avgifter 

Gruppsamtal inkl lunch/middag fredag och frukost/lunch/festmiddagen lördag 800 kronor

Enbart festmiddag lördag 300 kronor

För icke-medlemmar tillkommer medlemsavgift för 2017 med 200 kr (du får då också vår medlemsskrift, annars 50 kr)

Sovplats i Moskoseltält kan ordnas utan kostnad (ta med sovsäck och liggunderlag/luftmadrass). Om Du hör av dig så snart som möjligt skall vi försöka ordna övernattningar i närliggande stugbyar eller hemma hos medlemmar för dem som önskar bekvämare boende.

Vi kan ta emot max 20 personer på seminariedelen. Anmäl dig därför snarast och senast den 21 juli.

Anmälan till seminarier/fest sker genom inbetalning av aktuellt belopp på plusgiro 83 39 87 – 1 eller bankgiro 5139 -3547. Glöm inte att ange namn och vad du vill delta i och om du är vegetarian/vegan.

Medlemsavgift betalas till Föreningen för Ekofilosofi plusgiro 606 78 48 – 9.

Om du har frågor kontakta gärna någon av oss:

Pontus Örtendahl  072/ 50 11 900, pontus@sofiresor.se

Mikael Jedhamre, 0047/ 41 38 87 26, mikael@sofiresor.se

Anna-Lena Bohlin, 0047/ 48 07 46 47, annalenabohlin@gmail.com

Välkommen till Westby och Ekofilosofiska samtal!


Ekofilosofisk Tidskrift

Premiär för vår tidskrift med tema Resan. Ur innehållet Sibirien – ett annat Ryssland av Margareta Ivarsson. Pontus Örtendahl skriver om Förståelserum på olika sätt och mycket mer i ett fullmatat nummer. För att beställa, skicka ett mail till info@ekofilosofi.se.


Man kan få tidskriften och stödja föreningens verksamhet genom att betala medlemsavgiften 200 kr för 2017 eller genom att
betala 78 kr (50 kr för tidskriften och 28 kr för porto) som sättes in på föreningens plusgirokonto 6067848-9. Är man bosatt  i utlandet är portot 56 kr och totalpriset 106 kr. Glöm inte att ange namn och adress!

Program 2017
Föreningens studieresor sker i oförändrad form men nu i samarbete med Sofiresor som drivs av Pontus och Eva Örtendahl.

Hela reseprogrammet finns på sofiresor.se.


Bokcirkel

”SAPIENS” av Yuval Noah Harrai.

Människan har fått epitet ”Sapiens” i utvecklingshistorien. Men vad innebär det att hon är en tänkande varelse, hur uttrycks det och vad använder hon tänkandet till? Och vilka konsekvenser har detta tänkande haft och vilka kan det komma att få.

Dessa och en rad därtill kopplade ekofilosofiskt relevanta frågor kommer att bli föremål för diskussion i en bokcirkel som vi startar i september. Cirkeln kommer att genomföras som diskussioner och kommentarer på nätet. För att alla skall kunna vara aktiva maximerar vi deltagarantalet till åtta. Om intresset blir stort kan vi eventuellt ordna flera cirklar.

Cirkelledare Pontus Örtendahl

Ingen avgift för medlemmar i föreningen. Övriga betalar 300 kr inkl medlemskap.Deltagare antas i den ordning anmälan (ev avgiftsbetalning) görs.Anmäl till  info@ekofilosofi.se   (avgift till plusgiro 606 78 48 -9). Frågor kan ställas till Pontus, pontus.ortendahl@mail.com, 072 50 11 900


Elisabet Hermodsson

Elisabet Hermodsson har nyligen avlidit. Hon deltog som föreläsare och samtalspartner i en rad ekosofi/ekofilosofikurser under flera decennier. Läs  om hennes betydelse för ekofilosofin i Pontus Örtendahls minnesord under denna länk. 


Ekofilosofisk verkstad i Älvsjöhyttan, östra Värmland, den 20 – 22 oktober 2017

På våra ekofilosofiska verkstäder träffas vi över en helg (fredag kväll - söndag eftermiddag) och samtalar kring ekofilosofiskt relevanta teman. Verkstäderna hålls i april och oktober varje år och vilket tema som är aktuellt meddelas i god tid före varje träff. 

Inga förkunskaper krävs, men en får gärna förbereda sig inför verkstäderna genom att använda något eller några av de tips på böcker, filmer och radioprogram som vi lägger ut på hemsidan inför varje verkstad.

Ledare Pia Skoglund och Viktoria Klint

Mer information kommer senare.


Nytt
Under fliken Publicerat finns länkar till artiklar och krönikor skrivna av ekofilosofer.
Läs den senaste krönikan av Helene Wiberg!

Att ta ansvar - eller att svara an?

Nu går de att läsa hela Viktoria Klint och Pia Skoglunds e-korrespondens om ansvarsbegreppet med inspiration av Sigmund Kvalöy. Texten publicerades först i boken Sånger från jorden - 32 röster för en ny relation till planeten där man också kan läsa texter av bl.a. Helena Granström, KG Hammar, Lasse Berg och Charles Eisenstein. Medlemsavgift
Betala medlemsavgiften 200 kr till pg-konto 6067848-9 och skriv  medlemsavgift + vilket år det gäller, ditt namn, postadress, mejladress och telefon. Skicka samtidigt ett mejl till info(a)ekofilosofi.se och skriv att du är ny medlem och vill bli tillagd på e-postlistan.


Ekofilosofisk sommarakademi 9-12 juli 2015 i Älvsjöhyttan
9-12 juli genomförde föreningen för första gången Ekofilosofisk sommarakademi. Under fliken aktiviteter - sommarakadem kan du läsa mer om detta och även hitta länkar till föreläsningar och presentationer.


Litteraturtips 
Här har vi lagt upp en gedigen litteraturlista för alla som vill fördjupa sig mer i ämnet. God läsning! Finns nu under fliken Ekofilosofi.


Vad vill du ska hända i föreningen? 
Hör av dig om du är intresserad av något av detta och/eller har egna förslag eller synpunkter på föreningens verksamhet. 
Verksamheten bygger på att initiativ kommer från medlemmarna. Du måste inte kunna allt, vi hjälps åt! 
Hör av dej till styrelsen om du har en idé.
Du är varmt välkommen att bidra!


Underordnade sidor (1): elisabet hermodsson