Startsida

Välkommen till föreningen för ekofilosofi!

Ek
ofilosofi handlar om jordens framtid och människans värdighetMed en bred filosofisk ansats undersöks miljöfrågornas kulturella rötter. Föreningens syfte är att vara en mötesplats för personer som är intresserade av ekofilosofiska frågeställningar, sprida information om ämnet ekofilosofi och för att bidra till att lyfta ekofilosofiska perspektiv i samhällsdebatten. Verksamheten innefattar kurser, studieresor och träffar. Alla medlemmar är välkomna att bidra till föreningens verksamhet som vänder sig till intresserade från hela landet. Läs mer om själva ämnet och föreningen på flikarna ovan.  Vill du vara med i vår styrelse eller känner någon intresserad. Hör gärna av dig till Anna-Lena eller Pontus.

Ekofilosofisk verkstad i Älvsjöhyttan, östra Värmland, den 20 – 22 oktober 2017

Temat för höstens verkstad är SKULD SOM HANDLINGSGRUND.

En vanlig förklaringsmodell, t ex inom miljörörelsen, är att människan i generell bemärkelse och som individ har orsakat miljöproblemen. Begrepp som antropocen förstärker den hållningen. Många människor bär på vad som kallas klimatångest och uppfattar sig stå i skuld gentemot naturen och söker universella och individuella lösningar på problemet. Detta färgar ofta individens val vad gäller hur vi lever våra vardagsliv, t ex hur vi äter och hur vi uppfattar oss själva. 

Frågor som kan diskuteras är t ex dessa:

Är det verkligen så att människan i generell bemärkelse är förövare och naturen offer? 

Drivs identitetsskapande av upplevd miljöskuld och vad händer isåfall då? 

Förhållandet mellan skuld och vår relation till världen och varandra, hur ser det ut och vilken betydelse har detta för jordens framtid och människans värdighet?

Lästips och filmlänkar kommer.

Anmälan senast 15 oktober till info@ekofilosofi.se eller Pia 0768-17 37 05 eller Viktoria 070-373 90 07

Vi träffas i Älvsjöhyttan fredagen kl. 15.30 och avslutar med lunch på söndag eftermiddag ca kl 14.00.

Pris 700 kr för medlemmar, övriga 800 kr som betalas kontant vid avfärd

Ledare Pia Skoglund och Viktoria Klint


Bokcirkel

”SAPIENS” av Yuval Noah Harrai.

Människan har fått epitet ”Sapiens” i utvecklingshistorien. Men vad innebär det att hon är en tänkande varelse, hur uttrycks det och vad använder hon tänkandet till? Och vilka konsekvenser har detta tänkande haft och vilka kan det komma att få.

Dessa och en rad därtill kopplade ekofilosofiskt relevanta frågor kommer att bli föremål för diskussion i en bokcirkel som vi startar i september. Cirkeln kommer att genomföras som diskussioner och kommentarer på nätet. För att alla skall kunna vara aktiva maximerar vi deltagarantalet till åtta. Om intresset blir stort kan vi eventuellt ordna flera cirklar.

Cirkelledare Pontus Örtendahl

Ingen avgift för medlemmar i föreningen. Övriga betalar 300 kr inkl medlemskap.Deltagare antas i den ordning anmälan (ev avgiftsbetalning) görs.Anmäl till  info@ekofilosofi.se   (avgift till plusgiro 606 78 48 -9). Frågor kan ställas till Pontus, pontus.ortendahl@mail.com, 072 50 11 900
JORDENS FRAMTID OCH MÄNNISKANS VÄRDIGHET      

 Samtal om människan, naturen och kulturen.                                                                                                        Ovanmyra Kulturhus 17 aug 18.00                                                                                 

 Filmlänkar finns nu under Ekofilosofi - filmlänkar eller här.


Ekofilosofisk Tidskrift

Premiär för vår tidskrift med tema Resan. Ur innehållet Sibirien – ett annat Ryssland av Margareta Ivarsson. Pontus Örtendahl skriver om Förståelserum på olika sätt och mycket mer i ett fullmatat nummer. För att beställa, skicka ett mail till info@ekofilosofi.se.


Man kan få tidskriften och stödja föreningens verksamhet genom att betala medlemsavgiften 200 kr för 2017 eller genom att
betala 78 kr (50 kr för tidskriften och 28 kr för porto) som sättes in på föreningens plusgirokonto 6067848-9. Är man bosatt  i utlandet är portot 56 kr och totalpriset 106 kr. Glöm inte att ange namn och adress!

Program 2017
Föreningens studieresor sker i oförändrad form men nu i samarbete med Sofiresor som drivs av Pontus och Eva Örtendahl.

Hela reseprogrammet finns på sofiresor.se.


Överraskningsresa

 Vi i Sofiresor vill organisera en «ekofilosofisk överraskningsresa» till en lite speciell plats i Europa i oktober 2017. 

Vi vill gärna ha fler deltagare, och därför förlänger vi anmälningstiden till 24 juli. Resan kostar 9 500 kr och anmälningsavgift 3 000 kr ska betalas in så snart som möjligt.

Lite info om resan: Vi ska besöka en plats, som vi tror få (eller ingen) har varit, i ett land som inte många besöker. Här ska vi träffa människor, leva med/lära av dem och ha ekofilosofiska samtal och diskussioner.

Vi får packningslista och info om det mest nödvändiga, men utöver det är resten hemligt. Vid att resa till ett okänt mål tar vi upp en tradition från tidigare ekofilosofiska resor och får uppleva hur det är att komma till en ny plats utan att «känna till» den.

Resan är på ett sätt en introduktion till ekofilosofi, men den passar också för den som har varit med flera gånger tidigare. Följ med, du också!

Har du frågor eller vill anmäla dig, skriv till reseledare Mikael Jedhamre på mejl: mikael.jedhamre@sofiresor.se. Se även www.sofiresor.se Elisabet Hermodsson

Elisabet Hermodsson har nyligen avlidit. Hon deltog som föreläsare och samtalspartner i en rad ekosofi/ekofilosofikurser under flera decennier. Läs  om hennes betydelse för ekofilosofin i Pontus Örtendahls minnesord under denna länk. 


Nytt
Under fliken Publicerat finns länkar till artiklar och krönikor skrivna av ekofilosofer.
Läs den senaste krönikan av Helene Wiberg!

Att ta ansvar - eller att svara an?

Nu går de att läsa hela Viktoria Klint och Pia Skoglunds e-korrespondens om ansvarsbegreppet med inspiration av Sigmund Kvalöy. Texten publicerades först i boken Sånger från jorden - 32 röster för en ny relation till planeten där man också kan läsa texter av bl.a. Helena Granström, KG Hammar, Lasse Berg och Charles Eisenstein. 


Medlemsavgift
Betala medlemsavgiften 200 kr till pg-konto 6067848-9 och skriv  medlemsavgift + vilket år det gäller, ditt namn, postadress, mejladress och telefon. Skicka samtidigt ett mejl till info(a)ekofilosofi.se och skriv att du är ny medlem och vill bli tillagd på e-postlistan.


Litteraturtips 
Här har vi lagt upp en gedigen litteraturlista för alla som vill fördjupa sig mer i ämnet. God läsning! Finns nu under fliken Ekofilosofi.


Vad vill du ska hända i föreningen? 
Hör av dig om du är intresserad av något av detta och/eller har egna förslag eller synpunkter på föreningens verksamhet. 
Verksamheten bygger på att initiativ kommer från medlemmarna. Du måste inte kunna allt, vi hjälps åt! 
Hör av dej till styrelsen om du har en idé.
Du är varmt välkommen att bidra!

Underordnade sidor (1): elisabet hermodsson